Alvorlig sykdom meldt fra 79 land

Alvorlige sykesaker med nordmenn er meldt inn fra 79 land i sommer.

Det har vært dødsfall, slag og psykisk sykdom, men vanligst er infeksjoner i mage, ører og luftveier, ifølge Europeiske Reiseforsikring.

- Selv med jordskjelv på Kos og terrorhandling i Barcelona, har dette vært en sommer uten store og alvorlige hendelser hvor mange nordmenn har vært involvert samtidig, oppsummerer Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Alarmsaker er meldt inn fra 79 forskjellige land i sommer. Dette er saker med sykehusinnleggelser, intensivbehandling eller ekstraordinær hjemtransport. Sommeren 2016 ble det meldt inn alarmsaker fra 69 land, mens det ble innmeldt skader fra 156 land i hele 2016. Til sammenligning ble det innmeldt skadesaker fra "bare" 83 land i år 2000.

-Skadestatistikken viser at flere nordmenn velger bort komfort og paraplydrinker på charterhotell til fordel for opplevelser på Sri Lanka, Ecuador, Paraguay og Palestina og Sør-Sudan. Men de fleste sykdomsskadene skjer likevel i kjente turistland. Spania, Hellas, USA, Italia og Kroatia er i sommer på skadetoppen, men det reflekterer at flest nordmenn reiser hit, sier Vennesland.

Infeksjoner mest vanlig

-I år som i fjor er det infeksjonssykdommer som dominerer, og som setter nordmenn ut av spill. Hver tredje alarmsak gjelder infeksjoner, sier sykepleier og medisinsk rådgiver, Mari Holmslien i Europeiske Reiseforsikring.

- Mange barnefamilier er på tur om sommeren, og de fleste velger vanlige og trygge turistland. Selv om barn blir raskere og oftere syke enn voksne, skjer det sjelden alvorlig sykdom eller personskade blant de minste. Infeksjoner, ørebetennelse og vannkopper opptrer hyppigst, sier Holmslien.

I følge Holmslien lar infeksjonssykdommer seg ofte behandle på en enkel måte, men de de kan likevel få store konsekvenser fordi man kan ikke kan reise hjem som planlagt. Det kan føre til forlenget opphold på feriested, nytt hotell og at ny hjemtransport må arrangeres.

Barnas skadetopp:

  • Mage/tarminfeksjoner, herav oppkast og diare
  • Luftveisinfeksjoner
  • Ørebetennelser
  • Vannkopper
  • Feber uten kjent årsak

Mange personskader

Personskader er nummer to på skadetoppen til Europeiske Reiseforsikring. Det er overvekt av fallskader, som har resultert i brudd eller sårskader. Men det har også vært mer alvorlige personskader i forbindelse med bil- og MC-ulykker, overfall/vold, samt voldtekter.

Europeiske Reiseforsikring får innmeldt i underkant av 80.000 skadesaker i året, omtrent halvparten er sykesaker. Omtrent 10 % av disse igjen, det vil si ca 4.000 saker, er så alvorlig at de blir behandlet ved selskapets alarmsentral i København. Dette er gjerne saker med sykehusinnleggelse, intensivbehandling eller ekstraordinær hjemtransport. 

Medier kan hente bildet fra pressemeldingen her. 

 


Tilbakemelding