Forsikring av au pair

Utlendingsdirektoratet (UDI) krever at vertsfamilien har egen forsikring for au pairen som dekker hjemreise ved sykdom, personskade eller død.

Vår au pair-forsikring dekker i tillegg tap og forsinkelse av bagasje ved innreise til Norge første gang.

 

  • Tilfredsstiller myndighetenes krav til forsikring for au-pair
  • Ingen beløpsgrense på hjemreise
  • Dekker tap og forsinkelse av bagasje

Hvis au pairen ønsker reiseforsikring under oppholdet i Norge, må dette kjøpes separat etter at au pairen har mottatt norsk 11-sifret fødselsnummer.

Varighet

Au pair-forsikringen kan kjøpes for 12, 18 eller 24 måneder. Forsikringen følger au pairen og kan ikke sies opp i perioden hvis au pairen bytter vertsfamilie. 

Pris

12 måneder: 1 750 kroner 

18 måneder: 2 500 kroner

24 måneder: 2 900 kroner

Tilbakemelding