Forsikring av au pair

Utlendingsdirektoratet (UDI) krever at vertsfamilien har egen forsikring for au pairen som dekker hjemreise ved sykdom, personskade eller død. Forsikringen kan tegnes for 12, 18 eller 24 måneder.

Forsikringen følger au pairen og kan ikke sies opp i perioden hvis det skulle byttes vertsfamilie. Europeiske har valgt å ha en forsikring som også inneholder en begrenset reisegodsdekning ved innreise til Norge første gang.

Dersom du ønsker mer informasjon om vår au pair forsikring - ring oss på 21 49 50 00, valg 4.

Se fullstendige vilkår


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding