Forsikring av au pair

Utlendingsdirektoratet (UDI) krever at vertsfamilien har egen forsikring for au pairen som dekker hjemreise ved sykdom, personskade eller død. Forsikringen kan tegnes for 12, 18 eller 24 måneder.

Forsikringen følger au pairen og kan ikke sies opp i perioden hvis det skulle byttes vertsfamilie. 

  • Tilfredsstiller myndighetenes krav til forsikring for au-pair
  • Ingen beløpsgrense på hjemreise
  • Dekker tap og forsinkelse av bagasje

Au pair-forsikring dekker

  • Hjemreise for au pairen ved sykdom, ulykke eller død
  • Tap og forsinkelse av bagasje ved innreise til Norge første gang
Tilbakemelding