Forsikring av au pair

Utlendingsdirektoratet (UDI) krever at vertsfamilien har egen forsikring for au pairen som dekker hjemreise ved sykdom, personskade eller død.

Vår au pair-forsikring dekker i tillegg tap og forsinkelse av bagasje ved innreise til Norge første gang.

Forsikringen kan kjøpes for 12, 18 eller 24 måneder.

Forsikringen følger au pairen og kan ikke sies opp i perioden hvis det skulle byttes vertsfamilie. 

 

  • Tilfredsstiller myndighetenes krav til forsikring for au-pair
  • Ingen beløpsgrense på hjemreise
  • Dekker tap og forsinkelse av bagasje

Pris

12 måneder: 1 850 kroner 

18 måneder: 2 750 kroner

24 måneder: 3 500 kroner

Tilbakemelding