Helårs reiseforsikring

 

Du er sikret på alle typer reiser, helt fra du går ut døra. Velg mellom Standard og Super.

Skal du på reise med lengre varighet, ha med deg mye bagasje eller leie bil på reisen, anbefaler vi Super helårs reiseforsikring. Super dekker også skade på gjenstander ved uhell.

 

Standard

Super

Reiseperiode antall dager 45 60
Uhellsforsikring på eiendeler Nei Ja
Dekker egenandel ved skade på leiebil Nei Ja
Dekker barnebarn/​oldebarn som er med på reisen Nei Ja
Vilkårsgaranti ved overgang fra annet selskap *) Nei Ja
Sykdom og ulykke på reisen Ubegrenset Ubegrenset
Avbestillings­forsikring enkeltperson 50.000 125.000
Avbestillings­forsikring familie 100.000 250.000
Reisegods/​bagasje per person 30.000 100.000
Reisegods/​bagasje for familie 60.000 200.000

*) Med Super reise får du en vilkårsgaranti som innebærer at dersom ditt skadetilfelle ikke erstattes etter våre vilkår, men du kan vise til at ditt forrige forsikringsselskap ville ha erstattet - erstatter vi også.

Dette dekker reiseforsikringen

Velg tema for å lese detaljer om dekningene. Last ned fullstendige villkår

Avbestillingsforsikring

Dekker når reisen må avlyses på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, eller vannlekkasje i boligen din.

Se de ulike summene som dekkes, i tabellen over.

Eksempler på hva forsikringen ikke dekker:
- det du vil få dekket av reisearrangør/transportør i henhold til deres avbestillingsbestemmelser
- tap av bonuspoeng/cash points 
- tjenestereiser

Forsinkelse på reisen

Dekker overnattingsutgifter når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av tekniske feil, ekstremvær eller trafikkuhell med offentlig transport.

- Enkeltperson: inntil 1 500 kroner med Standard, inntil 3 000 kroner med Super
- Familie: inntil 4 000 kroner med Standard, inntil 6 000 kroner med Super

Dekker innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, ekstremvær eller trafikkuhell med offentlig transport, Dekker også overnatting hvis videre transport ikke er mulig samme dag.

- Enkeltperson: inntil 20 000 kroner med Standard, inntil 30 000 kroner med Super
- Familie: inntil 50 000 kroner med Standard, inntil 75 000 kroner med Super

Overnattingsutgifter:
- Enkeltperson: inntil 1 500 kroner med Standard, inntil 3 000 kroner med Super
- Familie: inntil 4 000 kroner med Standard, inntil 6 000 kroner med Super

Forsikringen dekker ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking, som flyselskapet selv er ansvarlig for.

Forsinket bagasje

Dekker nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dersom bagasjen er mer enn fire timer forsinket ved utreise.

- Enkeltperson: inntil 4 000 kroner med Standard, inntil 5 000 med Super
- Familie: inntil 20 000 kroner med Standard, inntil 25 000 kroner med Super

Reisegods

Forsikringen dekker tyveri eller skade på det du har med deg av reisegods. Innsjekket bagasje som aldri kommer til rette er også dekket på forsikringen (i henhold til transportørens regler).

Super helårs reiseforsikring dekker også uhell: Skade på gjenstander som følge av uhell, for eksempel hvis gjenstanden mistes i bakken. Det er en egenandel på 1 000 per gjenstand, maks 4 000 kroner per hendelse.

Erstatningssummer:
- Penger: inntil 3 000 kroner for enkeltperson, inntil 6 000 kroner for familie
- Pass og billetter enkeltperson: inntil 10 000 kroner med Standard, 15 000 kroner med Super
- Pass og billetter familie: inntil 50 000 kroner med Standard, inntil 100 000 kroner med Super
- Verdigjenstander enkeltperson: inntil 15 000 kroner med Standard, inntil 20 000 kroner med Super
- Verdigjenstander familie: inntil 20 000 kroner med Standard, 35 000 kroner med Super
- Øvrige enkeltgjenstander: inntil 10 000 kroner per enkeltgjenstand med Standard, inntil 20 000 kroner med Super

Dekker ikke:
- Mindre skader på forsikrede gjenstander, for eksempel rifter, riper, skraper, flekker o.l.
- Skade på innsjekket koffert, bag, ryggsekk og annen type emballasje (denne typen skade er transportøren ansvarlig for)
- Gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk
- Reisegods som er mistet eller gjenglemt
- Gjenstander som du har skaffet deg på reisen og som ikke er tolldeklarert ved innførsel til Norge

Uhellsforsikring

Forsikringen dekker skade på gjenstander som følge av uhell, for eksempel hvis gjenstanden mistes i bakken. Det er en egenandel på 1 000 kroner per gjenstand, maks 4 000 kroner per hendelse.

Dekker ikke gjenstander som er tapt eller mistet.

Sykdom på reise

Dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter på grunn av akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Dekker ikke eksisterende sykdom/lidelse som er kjent før avreise, eller når reisens hensikt er konsultasjon, undersøkelse, behandling og/eller operasjon.

Ulykke på reise

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall på grunn av ulykkesskade på reise.

- Voksne: inntil 300 000 kroner ved død/invaliditet. Etter fylte 70 år er erstatningen ved død 100 000 kroner.

- Barn: 100 000 kroner ved død. Inntil 500 000 kroner ved invaliditet.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land med inntil 10 millioner kroner.

Super reiseforsikring dekker inntil 15 millioner kroner.

Rettshjelp

Dekker utgifter på inntil 20.000 kroner til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes.

Super reiseforsikring dekker inntil 60.000 kroner.

Dekker ikke idømte saksomkostninger.

Har du helseplager, eller har du nylig vært syk?

Du kan enkelt sjekke om reiseforsikringen dekker sykdom og helseplager du har fra før.

Her kan du ta testen

Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding