Spesial- og tilleggsforsikringer

Ekstremsport

De aller fleste fritidsaktiviteter er dekket av den vanlige reiseforsikringen. Tilleggsforsikring for ekstremsport vil dessuten dekke: sports- og fritidsdykking under 40 m, uorganisert luftsport og motorsport i trening og konkurranse. Følgende aktiviteter dekkes ikke: kampidretter, basehopping, stuntaktiviteter og deltakelse i militære styrker. Kontakt oss for bestilling.

Ekspedisjoner

Dekker reiser som krever spesielt utstyr, og som legges til geografiske områder uten infrastruktur. Forsikringen kan kjøpes i forbindelse med våre andre produkter. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Krigsrisiko

Forsikringen dekker krigs- eller krigslignende handlinger, terror, etc. Krigsrisikoforsikring kan kun kjøpes i forbindelse med tjenestereiser. Behovet for krigsrisikoforsikring retter seg etter Utenriksdepartementets "Reiseråd". Kontakt oss for nærmere informasjon.

Søk- og redningsforsikring

Forsikringen dekker garantiansvaret for reiser utenfor Sysselmannens fastsatte sikkerhetssone på Svalbard. Søk- og redningsforsikring kan kjøpes som en separat forsikring, uten annen forsikringsdekning. Kontakt oss for bestilling.

  
Vilkår Søk- og redningsforsikring


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding