Spesial- og tilleggsforsikringer

Ekstremsport

De aller fleste fritidsaktiviteter er dekket av den vanlige reiseforsikringen. Tilleggsforsikring for ekstremsport vil dessuten dekke: kampidrett, basehopping, stuntaktiviteter, sports- og fritidsdykking dypere enn 40m, motorsport i trening og konkurranse. Andre aktiviteter som kan betraktes som ekstremsport kan også dekkes med denne. Kontakt oss for mer informasjon og bestilling.

Ekspedisjoner

Dekker reiser som krever spesielt utstyr, og som legges til geografiske områder uten infrastruktur. Forsikringen kan kjøpes i forbindelse med våre andre produkter. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Krigsrisiko

Forsikringen dekker krigs- eller krigslignende handlinger, terror, etc. Krigsrisikoforsikring kan kun kjøpes i forbindelse med tjenestereiser. Behovet for krigsrisikoforsikring retter seg etter Utenriksdepartementets "Reiseråd". Kontakt oss for nærmere informasjon.

Søk- og redningsforsikring

Forsikringen dekker garantiansvaret for reiser utenfor Sysselmannens fastsatte sikkerhetssone på Svalbard. Søk- og redningsforsikring kan kjøpes som en separat forsikring, uten annen forsikringsdekning. Kontakt oss for bestilling.

  
Vilkår Søk- og redningsforsikring


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding