Spesial- og tilleggsforsikringer

Ekspedisjoner

Dekker reiser som krever spesielt utstyr og planlegging, og som legges til geografiske områder uten infrastruktur. Forsikringen kan kjøpes i forbindelse med våre andre produkter. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Søk- og redningsforsikring

Forsikringen dekker garantiansvaret for reiser utenfor Sysselmannens fastsatte sikkerhetssone på Svalbard. Søk- og redningsforsikring kan kjøpes som en separat forsikring, uten annen forsikringsdekning. Kontakt oss for bestilling.

Vilkår Søk- og redningsforsikring


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding