Leiebil i utlandet? Disse forsikringene bør du ha - og disse kan du droppe

Leier du bil eller MC på utenlandsferie? Unngå å betale for leiebilforsikringer du ikke trenger.

Sjekk pris på helårs reiseforsikring

Uansett hvilken reiseforsikring du har når du er i utlandet, må du sørge for at leiebilen har forsikringene du trenger. Det er viktig å være klar over at reiseforsikringen dekker ingen av de obligatoriske leiebilforsikringene, men vi i Europeiske hjelper deg å finne fram i forsikringsjungelen.

Uheldige nordmenn i utlandet har opplevd å bli krevd for store summer for skader de har påført leiebil. Derfor er det mange som heller krysser av for mye enn for lite på forsikring når de skal leie bil.

leiebil i utlandet, forsikring leiebil

Men visste du at Super helårs reiseforsikring dekker egenandelen ved skade på leiebil? Denne reiseforsikringen dekker egenandel ved kollisjonsskade på leiebil og MC med ubegrenset sum, i tillegg til tyveri av bagasje, medisinsk behandling og ulykke.

Standard helårs reiseforsikring og enkeltreiseforsikring dekker tyveri av bagasje, samt medisinsk behandling og ulykke, men dekker ingen egenandel ved skade på leiebil.

Forsikringene du må ha på leiebil eller MC

Se hvilke forsikringer du trenger og hvilke som er inkludert i reiseforsikringen

Forsikringene som er nødvendige til leiebil i utlandet

Vær oppmerksom på at leiebilkontrakten kan ha visse krav, som for eksempel antall sjåfører som kan kjøre bilen. Hvis du bryter disse, risikerer du at forsikringene på leiebilen ikke gjelder.

Disse forsikringene er som regel inkludert, men det er lurt å dobbeltsjekke:

Ansvarsforsikring/Third Party Liability (TPL): I Norge og mange andre land er det påbudt med en grunnleggende forsikring når du ferdes i trafikken. Forsikringen dekker personskader/behandlingsutgifter og materielle skader du påfører andre, og er inkludert i leien. 

Kollisjonsskadeforsikring/Collision Damage Waiver (CDW): Denne kalles også Loss Damage Waiver (LDW), og tilsvarer en kaskoforsikring. Denne dekker skader på leiebil som skyldes blant annet kollisjon, utforkjøring eller hærverk. Som regel er den inkludert i avtalen. Vær obs på at egenandelen ved skade på bilen kan være ganske høy.

Biltyveriforsikring/Theft Protection/ Theft Waiver (TP/THW): Dekker innbrudd i bilen og/eller tyveri av leiebilen. I noen tilfeller er bagasjen også forsikret mot tyveri. Som regel er denne forsikringen inkludert.

Du kan bli tilbydd å kjøpe superversjonen, som reduserer egenandelen ved tyveri. Har du Super helårs reiseforsikring er ikke denne nødvendig, siden egenandelen dekkes med ubegrenset sum.

Både Standard og Super helårs reiseforsikring dekker bagasjetap ved bilinnbrudd. Standard dekker maks 100 000 kroner per pers, inntil 200 000 kroner per familie, og Super dekker ubegrenset.

Leie bil i USA?

I USA er andelen som leier bil høy. Leier du bil lokalt i USA eller via en amerikansk nettside, oppgis prisen uten forsikringer. Bestiller du fra Norge, er alle skatter og nødvendige forsikringer inkludert.

Forsikring mot uforsikrede bilister/Uninsured Motorist Protection (UMP): Forsikrer deg mot bilister som er skyld i en skade på leiebilen din, men som selv ikke har forsikring, eller som bare har delvis forsikringsdekning.

Siden påbudt bilforsikring varierer fra stat til stat i USA, kan du risikere å komme ut for en skadesituasjon der bilisten som har skyld i ulykken, ikke har forsikring og ikke kan gjøre opp for seg. I Norge dekkes slike skader av Trafikkforsikringsforeningen. USA derimot har ikke et tilsvarende system, men Uninsured Motorist Protection (UMP) gjør samme nytten.

Utvidet ansvarsforsikring/Additional Liability Insurance (ALI): Skal du leie bil i USA, kan du bli tilbydd en utvidet ansvarsforsikring som forsikrer deg mot søksmål grunnet skader på andres eiendom, rettet mot deg eller en annen registrert sjåfør av leiebil.

For mer informasjon om å leie bil i utlandet, se Forbrukereuropa.no

Slik får du billigere leiebil

Har du Super helårs reiseforsikring, trenger du ikke disse:

Superforsikring/Super Collision Damage Waiver (SCDW): Dette er ofte en dyrere versjon av CDW-en som reduserer egenandelen ved skade. Kan også være en samlepakke for flere av tilleggsforsikringene.

Super helårs reiseforsikring dekker egenandelen ved kollisjonsskade på leiebil, med ubegrenset sum.

Frontrute-forsikring/Glass Damage Waiver (GDW): Reduserer eller fjerner egenandelen ved steinsprut/ødelagt frontrute. Selges separat noen steder, andre baker dette inn i PAI. Denne er ikke nødvendig med Super helårs reiseforsikring.

Personlig assistanseforsikring/Personal Accident Insurance (PAI): Dekker personskader og behandlingsutgifter på leietaker og passasjerer, og gir erstatning ved død og invaliditet. Dette er allerede dekket gjennom reiseforsikringen. 

Både Standard og Super dekker nødvendig helsehjelp på stedet, og gir rett til erstatning hvis en ulykke fører til varig invaliditet.

Bagasjeforsikring/Personal Effects Protection (PEP): Dekker skade på bagasje i bilen. Tilbys primært i USA. Både Standard og Super helårs reiseforsikring dekker bagasjetap i bilen ved bilinnbrudd.

Standard helårs reiseforsikring dekker maks 100 000 kroner per pers, inntil 200 000 kroner per familie, og Super dekker ubegrenset.

Tilbakemelding