Leiebil i utlandet? Disse forsikringene må du ha - og disse kan du droppe

Leier du bil på utenlandsferie? Ikke gå i leiebil-fella. Har du Super helårs reiseforsikring, dekkes egenandelen ved skader på leiebilen.

Sjekk pris på helårs reiseforsikring

Det er ikke alltid like lett å forstå hva som er inkludert i prisen, hvilke forsikringer du må ha med og hvilke du kan droppe. Prisen kan derfor fort bli unødvendig høy.

leiebil i utlandet


Kan bli dyrt å være underforsikret

Uheldige nordmenn i utlandet har opplevd å bli krevd for store summer for skader de har påført bilen. Derfor er det mange som heller krysser av for mye enn for lite på forsikring. 

Har du Super helårs reiseforsikring, kan du droppe mange av forsikringene bilutleierne tilbyr. Denne forsikringen dekker egenandel ved kollisjonsskade på leiebil med ubegrenset sum, tyveri av bagasje, medisinsk behandling og ulykke.

Leie bil i USA?

Spesielt i USA er andelen som leier bil høy. Leier du bil lokalt i USA eller via en amerikansk nettside, så er prisen som oppgis uten forsikringer. Bestiller du fra Norge, er alle skatter og nødvendige forsikringer inkludert.

Disse forsikringene trenger du til leiebil i utlandet

Ansvarsforsikring/Third Party Liability (TPL): I Norge og mange andre land er det påbudt med en grunnleggende forsikring når du ferdes i trafikken. Forsikringen dekker personskader/behandlingsutgifter og materielle skader du påfører andre, og er inkludert i leien. 

Utvidet ansvarsforsikring/Additional Liability Insurance (ALI): Skal du leie bil i USA, kan du bli tilbydd en utvidet ansvarsforsikring som forsikrer deg mot søksmål grunnet skader på andres eiendom, rettet mot deg eller en annen registrert sjåfør av leiebil.

Kollisjonsskadeforsikring/Collision Damage Waiver (CDW): Denne kalles også Loss Damage Waiver (LDW), og tilsvarer en kaskoforsikring. Som regel er den inkludert i avtalen. Vær obs på at egenandelen ved skade på bilen kan være ganske høy.

Forsikring mot uforsikrede bilister/Uninsured Motorist Protection (UMP): Forsikrer deg mot bilister som er skyld i en skade på leiebilen din, men som selv ikke har forsikring, eller som bare har delvis forsikringsdekning.

Siden påbudt bilforsikring varierer fra stat til stat i USA, kan du risikere å komme ut for en skadesituasjon der bilisten som har skyld i ulykken, ikke har forsikring og ikke kan gjøre opp for seg. I Norge dekkes slike skader av Trafikkforsikringsforeningen. USA derimot har ikke et tilsvarende system, men denne forsikringen gjør samme nytten.

Biltyveriforsikring/Theft Protection/ Theft Waiver (TP/THW): Dekker innbrudd i bilen og/eller tyveri av leiebilen. I noen tilfeller er bagasjen også forsikret mot tyveri. Som regel er denne forsikringen inkludert.

Du kan bli tilbydd å kjøpe superversjonen, som reduserer egenandelen ved tyveri. Har du Super helårs reiseforsikring er ikke denne nødvendig, siden egenandelen dekkes med ubegrenset sum.

Både Standard og Super helårs reiseforsikring dekker bagasjetap ved bilinnbrudd. Standard dekker maks 100 000 kroner per pers, inntil 200 000 kroner per familie, og Super dekker ubegrenset.

Slik får du billigere leiebil

Disse forsikringene trenger du ikke

Superforsikring/Super Collision Damage Waiver (SCDW): Dette er ofte en dyrere versjon av CDW-en som reduserer egenandelen ved skade. Kan også være en samlepakke for flere av tilleggsforsikringene.

Denne forsikringen er ikke nødvendig dersom du har Super helårs reiseforsikring, siden denne dekker egenandelen ved kollisjonsskade på leiebil, med ubegrenset sum.

Personlig assistanseforsikring/Personal Accident Insurance (PAI): Dekker personskader og behandlingsutgifter på leietaker og passasjerer, og gir erstatning ved død og invaliditet. Dette er allerede dekket gjennom reiseforsikringen. Både Standard og Super dekker nødvendig helsehjelp på stedet, og gir rett til erstatning hvis en ulykke fører til varig invaliditet.

Frontrute-forsikring/Glass Damage Waiver (GDW): Reduserer eller fjerner egenandelen ved steinsprut/ødelagt frontrute. Selges separat noen steder, andre baker dette inn i PAI. Denne er ikke nødvendig med Super helårs reiseforsikring.

Bagasjeforsikring/Personal Effects Protection (PEP): Dekker skade på bagasje i bilen. Tilbys primært i USA. Både Standard og Super helårs reiseforsikring dekker bagasjetap i bilen ved bilinnbrudd. Standard dekker maks 100 000 kroner per pers, inntil 200 000 kroner per familie, og Super dekker ubegrenset.

Tilbakemelding