Reise til USA

USA er et populært reisemål, men ikke reis uten reiseforsikring. Skulle du bli syk eller skadet, risikerer du å bli ruinert.

USA er stort sett et trygt og problemfritt land å reise til for nordmenn. Det er et variert land med noe for alle, uansett alder og interesser.

Men reiseforsikring bør du ha. Blant annet fordi USAs helsevesen er blant de dyreste i verden.

Europeiske Reiseforsikring har Euro-Center i New York. Vi har derfor god oversikt over USA både når det gjelder helsevesen, sikkerhet og andre forhold.

Verdens dyreste helsevesen

USAs private helsevesen har noen av verdens beste leger, men det er også et svært dyrt land å få legebehandling i. Skulle du bli utsatt for sykdom eller skade som krever legebehandling, og du ikke har reiseforsikring, må du betale alle kostnadene selv.

Du blir ikke nektet behandling dersom du ikke kan stille betalingsgaranti, men du får kun minimum av livreddende behandling, og du må uansett betale - enten før du forlater sykehuset i USA eller når du kommer hjem.

Europeiske reiseforsikring sikrer deg kvalitetssikret medisinsk hjelp og dekker de nødvendige medisinske kostnadene ved sykdom og ulykkesskade, uansett hvor store kostnader det blir.

Lavere terskel for søksmål

I Norge er det høy terskel for å rette erstatningskrav mot privatpersoner, men i USA blir du lettere holdt ansvarlig for skader og tap du kan ha påført andre.

Skulle du bli utsatt for et søksmål, vil rettshjelps- og ansvarsforsikringen i reiseforsikringen kunne hjelpe deg.

Naturkatastrofer

I USA er naturkatastrofer mer vanlig enn i Norge. Vestkysten er særlig utsatt for jordskjelv, selv om sterke jordskjelv er sjeldne. Vestlige stater opplever også ofte skogbrann.

I de sørøstlige statene er det ikke uvanlig med storm og orkan på sensommeren og høsten.

Midtre og sørlige deler omtales som «tornado alley», men tornadoer kan også dukke opp ellers i USA.

Fema (Federal Emergency Management Agency) koordinerer amerikanske myndigheters respons ved alvorlige hendelser. De har en mobilapp som kan gi deg viktig informasjon hvis det skjer en naturkatastrofe der du oppholder deg i USA.

Last ned app

Sikkerhet og kriminalitet

Etter 11. september har det vært høy terrorberedskap i USA, og du kan oppleve krav til identifikasjon og sikkerhetskontroller på offentlige steder.

Generelt er kriminaliteten lav, men i enkelte strøk i storbyene kan den være høy, og risikoen for lommetyveri er ekstra stor på offentlig transport.

Det er høy trafikksikkerhet, men det kan være en del promillekjøring på kvelden - særlig i byer. Og vær obs på at motorveier i USA har høy fart.

Telefonnr nødetater: 911 (gjelder for både politi, ambulanse og brannvesen)

Ved innreise

Nordmenn som reiser til USA uten visum må registrere seg i ESTA-databasen (Electronic System for Travel Authorization) før avreise.

Slik skaffer du deg visum

Les mer om USA og innreisebestemmelser i UDs reiseinformasjon 

Utenriksdepartementet oppfordrer norske reisende til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Tilbakemelding