Viktig å vite om koronapandemien og reiseforsikringen

Reiseråd fra UD og FHI

Koronapandemien er i stadig utvikling og Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til områder med høy smittespredning. Det er viktig å holde seg løpende oppdatert på informasjon fra UD og Folkehelseinstituttet (FHI) dersom du likevel ønsker å reise til utlandet.

Følg med på informasjon fra FHI

Folkehelseinstituttet har publisert et kart over Norden, inndelt i røde og grønne områder. Dette kartet ble oppdatert med EØS/Schengen-land da UD offentliggjorde hvilke land man fra 15. juli kan reise til og ikke. Skal du ut og reise 15. juli eller senere, blir det viktig å følge med på hvilke land/områder som er merket grønt eller rødt. Fargene er avgjørende for om reiseforsikringen er gyldig, og om reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser dit.

Se kart på FHI sin nettside  

Når kan jeg kjøpe reise og hva dekker reiseforsikringen?  

Du kan kjøpe reiser til EØS/Schengen til de landene/områdene som er grønne på kartet, men avreise kan ikke være tidligere enn 15. juli.

Dersom området du skal reise til fortsatt er grønt ved avreisetidspunktet, er reiseforsikringen gyldig, uten unntak, på reisen. Hvis området du har kjøpt reise til endrer seg fra grønt til rødt før avreisetidspunktet, dekker reiseforsikringen avbestilling av reisen.

Reiseforsikringen er ikke gyldig ved kjøp eller reiser til røde områder. Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering fra et område som går fra grønt til rødt mens du oppholder deg der.  

Hvor og når er reiseforsikringen gyldig?

 • Fra 15. juni er alle nordiske land som er markert i grønt på FHI sitt kart, unntatt fra det globale reiserådet, og det er mulig å reise til de grønne områdene med gyldig reiseforsikring.
 • Fra 15. juli er alle EØS/Schengen-land som er markert i grønt på FHI sitt kart, unntatt fra det globale reiserådet, og det er mulig å reise til de grønne områdene med gyldig reiseforsikring.
 • For øvrige land i verden gjelder reiserådet frem til 20. august. Reiseforsikringen dekker ikke reiser som kjøpes eller gjennomføres så lenge det er reiseråd.
 • Husk at reiseforsikringen ikke gjelder til de landene som UD fraråder å reise til, selv om disse landene har opphevet forbudet mot innreise.
 • Alle som reiser til utlandet må sette seg inn i norske og andre lands regler for reiser og smittevern.

Les mer om hvorfor reiseforsikringen ikke er gyldig i land med reiseråd

Når gjelder likevel reiseforsikringen?

Basert på myndighetenes unntak, vil reiseforsikringen likevel gjelde på følgende reiser:

 • Ren transportreise fra grønt til grønt område, men hvor reise gjennom rødt område er strengt nødvendig. Gjennomreisen i rødt område skal være uten overnatting og i henhold til norske og lokale myndigheters retningslinjer.
 • Kielfergen tur/retur Oslo-Kiel uten ilandstigning. Vanlige avbestillingsvilkår gjelder.
 • Reiser i Norden hvor myndighetene har vedtatt unntak for karantene når du kommer tilbake til Norge. (Eksempler på dette er tjenestereise i Norden og dagstur til fritidsbolig i Sverige for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn.)

Disse reglene gjelder for avbestilling som følge av reiseråd 

 • For reiser kjøpt til et grønt område 15. juli eller senere (15. juni for Norden): Dersom området blir rødt og det frarådes å reise 14 dager eller mindre før avreise, dekker forsikringen utgifter du betalte før området ble rødt. Vi erstatter de utgiftene som flyselskapet eller reisearrangøren ikke plikter å refundere etter gjeldende regler.  

 • For reiser kjøpt før 14. mars: Du kan avbestille reisen uavhengig av når reisen skal finne sted, så lenge det frarådes å reise. Dersom området skulle bli grønt, og UD ikke lenger fraråder å reise, må du avbestille innen syv dager fra rådet har opphørt. 

Finn mer informasjon i lenkene nedenfor, og meld saken din på nettsiden vår fremfor å ringe.

Annen nyttig informasjon 

 • Dersom du har behov for hjelp fra norske myndigheter og du er i et annet land, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no
 • Har du behov for akutt medisinsk assistanse i utlandet, kan du ringe vår alarmtelefon: + 47 21 49 50 00
 • I samarbeid med Utenriksdepartementet anbefaler vi alle nordmenn som nå er i et annet land om å registrere seg på myndighetenes nettside www.reiseregistrering.no Husk også at du må slette reiseregistreringen når du kommer hjem, slik at myndighetene til enhver tid har oversikt.
 • Alle nordmenn som skal/er på reise i utlandet, oppfordres til å holde seg oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd
 • Spørsmål og svar om koronavirus finnes på helsenorge.no

 

Tilbakemelding