Viktig å vite om koronapandemien og reiseforsikringen

Avbestilling av innenlandsreiser

Europeiske Reiseforsikring dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser som følge av myndighetenes tiltak om å begrense unødvendige reiser i Norge. Ta kontakt med flyselskapet eller reisearrangør for eventuell ombooking av reisen. Når du er på reise innenlands gjelder reiseforsikringen som normalt.

Konkurser

Reiseforsikringen dekker ikke tap av tilgodelapp/vouchers eller reiser som blir avlyst som følge av konkurser. Hvis du har betalt reisen med debet- eller kredittkort, kan du klage til banken eller kredittkortselskapet for å få pengene tilbake.

Reiseråd fra UD 

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til resten av verden frem til 1. mars 2021, med unntak av land i EØS/Schengen som er markert gult på FHI sitt kart. Kartet blir oppdatert når UD offentliggjør hvilke land de fraråder å reise til og ikke. Skal du reise, er det viktig å følge med på hvilke land/områder som er merket gult eller rødt. Fargene er avgjørende for om reiseforsikringen er gyldig, og om reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser dit.

Se kart på FHI sin nettside  

Hvor og når er reiseforsikringen gyldig?

 • Du kan kjøpe reiser og reise med gyldig reiseforsikringen til nordiske områder og EØS/Schengen-land som er markert gult på FHI sitt kart.
 • Øvrige land i verden er røde og det globale reiserådet gjelder foreløpig frem til 1. mars 2021.
 • Reiseforsikringen er gyldig dersom avreise er på et tidspunkt hvor landet/området er gult. Om et område/land er merket gult ved avreise fra bostedsadressen, men endres til rødt på reisen, gjelder forsikringen på reisen, uten unntak og inkludert koronarelaterte hendelser.
 • Reiseforsikringen gjelder ikke på reiser som startes på når området er rødt. Forsikringen gjelder heller ikke dersom området endres til gult når man er på reisen, dersom området var rødt da reisen ble påbegynt.
 • Hvis området du har betalt reise til endrer seg fra gult til rødt før avreisetidspunktet, dekker reiseforsikringen avbestilling av reisen.
 • Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av reiser til gule land hvor man må i karantene ved ankomst på grunn av smittesituasjonen i Norge.
 • Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av reiser som betales når området er rødt. Dette gjelder selv om området man ønsker å reise til har opphevet forbudet mot innreise.
 • Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering fra et område som går fra gult til rødt mens du oppholder deg der.
 • Det er UDs reiseråd og om områder er røde eller gule, som ligger til grunn for om reiseforsikringen dekker avbestilling, ikke regjeringens anbefaling om at norske borgere skal unngå unødvendige reiser til utlandet.
 • Alle som reiser til utlandet må sette seg inn i norske og andre lands regler for reiser og smittevern.
 
Merk at reiseforsikringen kun er gyldig i de antall reisedager man har kjøpt reiseforsikring for. Det er ikke mulig å forlenge antall reisedøgn på en påbegynt reise.

Les mer om hvorfor reiseforsikringen ikke er gyldig i land med reiseråd

Når gjelder likevel reiseforsikringen?

Basert på myndighetenes unntak, vil reiseforsikringen likevel gjelde på følgende reiser:

 • Ren transportreise fra gult til gult område, men hvor reise gjennom rødt område er strengt nødvendig. For eksempel mellomlanding på en flyplass i rødt land er ok og reiseforsikringen er gyldig. Gjennomreisen i rødt område skal være uten overnatting og i henhold til norske og lokale myndigheters retningslinjer.
 • Reiser hvor norske myndigheter har vedtatt unntak for karantene når du kommer tilbake til Norge (for eksempel dagstur til fritidsbolig i Sverige for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn).

 

Disse reglene gjelder for avbestilling som følge av UDs reiseråd 

 • For reiser kjøpt til et gult/grønt område 15. juli 2020 eller senere (15. juni for Norden): Dersom området blir rødt og det frarådes å reise 14 dager eller mindre før avreise, erstatter vi de utgiftene som flyselskapet eller reisearrangøren ikke plikter å refundere etter gjeldende regler. Dette gjelder også for reiser med delbetaling, men det forutsetter at første innbetaling ble gjort mens landet/området var gult/grønt. Om landet/området endres fra gult til rødt, og påfølgende delbetaling har forfall når det er rødt, dekker reiseforsikringen også denne delbetalingen dersom reisen ikke blir gjennomført som følge av reiseråd 14 dager eller mindre før avreise.
 • For reiser kjøpt før 14. mars 2020: Du kan avbestille reisen uavhengig av når reisen skal finne sted, så lenge det frarådes å reise. Dersom området skulle bli gult, og UD ikke lenger fraråder å reise, må du avbestille innen syv dager fra rådet har opphørt. For områder som blir først gult og så rødt igjen, gjelder reglene over og vi dekker avbestillinger gjort 14 dager eller mindre før avreise.

Finn mer informasjon i lenkene nedenfor, og meld saken din på nettsiden vår fremfor å ringe.

Annen nyttig informasjon 

 • Dersom du har behov for hjelp fra norske myndigheter og du er i et annet land, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no
 • Har du behov for akutt medisinsk assistanse i utlandet, kan du ringe vår alarmtelefon: + 47 21 49 50 00
 • I samarbeid med Utenriksdepartementet anbefaler vi alle nordmenn i utlandet om å registrere seg på myndighetenes nettside www.reiseregistrering.no Husk også at du må slette reiseregistreringen når du kommer hjem, slik at myndighetene til enhver tid har oversikt.
 • Alle nordmenn som skal/er på reise i utlandet, oppfordres til å holde seg oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd

 

Tilbakemelding