Nytt forsikringskort og -bevis

Har du tegnet reiseforsikring via nettsidene til Europeiske Reiseforsikring, kan du gjenskape ditt forsikringsbevis/salgskvittering her.

Hent forsikringsbevis

Forsikringskort

Når du tegner en helårs reiseforsikring med verden som dekningsområde vil du i tillegg til forsikringsbeviset få tilsendt et forsikringskort i kredittkortstørrelse. Dette bør du ha med på reisen. Kortet gir viktig informasjon til lege/sykehuset og sikrer at du raskt får den servicen du skal ha som kunde av Europeiske.

Du kan be om å få tilsendt et nytt forsikringskort

Dersom du har mistet ditt kort, kan du bestille et nytt kort ved å sende en mail til vårt Kundesenter. Oppgi polisenummer, navn og adresse hvor kortet skal sendes. Nytt forsikringskort kommer innen 10 dager. Skulle du trenge ditt kort raskere enn dette ber vi deg kontakte oss. Du kan også kontakte ditt nærmeste If-kontor.


Din trygghet - i hele verden
Tilbakmelding