Hjelp ved skade

Her finner du en enkel guide til å melde skade, og informasjon om hva som dekkes av forsikringen din.

Slik melder du en skade

Over finner du nyttig informasjon og skademelding for de vanligste situasjonene du kan komme ut for på reise. Vi anbefaler deg å lese om hva du bør gjøre og hva som dekkes av forsikringen før du sender inn skademelding.

For å fylle ut skademelding trenger du:

  • Polise-/avtalenummeret ditt. Dette finner du på forsikringskortet, i forsikringsbeviset eller på Mine sider på If.no. Hvis du har forsikring gjennom arbeidsgiver, får du nummeret fra arbeidsgiveren din.
  • Personalia for den eller de som søker erstatning.

Du kan også melde skaden til oss på telefon 21 49 50 00.


Dette skjer videre

Enkle saker som meldes på nett ferdigbehandles raskt, også på kveldstid og i helgene. Trenger vi mer informasjon, tar vi som regel kontakt med deg i løpet av 1-2 arbeidsdager.

Du trenger ikke sende dokumentasjon før vi eventuelt ber om det. 

 

Vi er her for å hjelpe deg

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med oss? Ta kontakt på telefon 21 49 50 00.

Er du uenig i avgjørelsen vår i en ferdigbehandlet sak, har du selvsagt rett til å klage. Klagen kan rettes til Ifs Kundeombud eller til Finansklagenemnda:

If Kundeombud - Postboks 240, 1326 Lysaker. Klagemuligheter If.no

Finansklagenemnda - Postboks 53, 0212 Oslo. Telefon 23 13 19 60. www.finkn.no

Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding