Meld skade på reiseforsikring

Meld skade på reiseforsikring

Hvis du er i en kritisk situasjon og trenger øyeblikkelig hjelp, har vi alltid døgnåpent på telefon, ring + 47 21 49 50 00.

Andre skader

Egenandel for leiebilskade

Slik skade kan ikke meldes på nett. Ring oss på +47 21 49 50 00, så hjelper vi deg.  

Reiseforsikringen kan dekke egenandelen hvis

 • leiebil/-mc blir stjålet eller skadet
 • du mister eller skader nøkkelen til leiebil/-mc

Det er en forutsetning at du har dekningen Super på reiseforsikringen din.

Reiseforsikringen dekker ikke

 • andre kjøretøy enn bil og mc
 • leiebil/-mc på tjenestereiser

Viktig å vite: 

Ta vare på leiekontrakten og kvittering for betalt egenandel.

Veterinærutgifter til kjæledyr

Slik skade kan ikke meldes på nett. Ring oss på +47 21 49 50 00, så hjelper vi deg.

Reiseforsikringen kan blant annet dekke: 

 • inntil 1 000 kroner per skadetilfelle som skyldes akutt sykdom eller ulykke
 • skader som skjer i EU/EØS, men utenfor Norden

Reiseforsikringen dekker ikke: 

 • veterinærutgifter i Norden
 • veterinærutgifter utenfor EU/EØS
 • dyr som deltar på utstillinger eller i konkurranser 

Ansvar

Reiseforsikringen kan blant annet dekke:

 • erstatningansvar du pådrar deg i forbindelse med uaktsom skade på person eller andres eiendeler utenfor Norden                                                             

Reiseforsikringen dekker ikke:

 • erstatningsansvar i Norden (det skal dekkes av innboforsikringen)
 • erstatningsansvar for ting du leier
 • erstatningsansvar når du kjører bil (det skal dekkes av bilforsikringen)

Ring oss på tlf: 21 49 50 00 for å melde skade.

Rettshjelp

Reiseforsikringen kan blant annet dekke: 

 • kostnader til juridisk bistand utenfor Norden

Reiseforsikringen dekker ikke:  

 • juridisk bistand i Norden (dekkes av innboforsikringen)

Det enkleste for deg er å ta kontakt med en advokat, fortelle om saken og forsikringen din og så la advokaten søke oss om dekning av dine utgifter. Vi kan hjelpe deg med å finne en dyktig advokat, les mer på if.no her.

Hvis du i stedet ønsker å søke om dekning av utgifter til juridisk bistand selv, kan du gjøre det ved å kontakte oss på tlf: 21 49 50 00.

Meld skade på annen forsikring

Studentforsikring

Har du studentforsikringen Student i utlandet, kan du melde skade på reise på samme måte som ordinær reiseforsikring, under skadetype. 

Studentforsikringen dekker i tillegg innboet ditt på studiested, samt studieavbrudd. Slike skader kan ikke meldes på nett. Ring oss på +47 21 49 50 00, så hjelper vi deg.

Au pair

Slik skade kan ikke meldes på nett. Ring oss på +47 21 49 50 00, så hjelper vi deg.

Au pair-forsikringen dekker:

 • hjemreise for au pairen ved sykdom, ulykke eller død
 • tap og forsinkelse av bagasje ved første gangs innreise til Norge

Du finner detaljerte bestemmelser om hva forsikringen dekker og ikke dekker i 
vilkårene.

Ekspedisjon

Dersom du har kjøpt Ekspedisjonsforsikring for reise til områder med dårlig eller lite infrastruktur, melder du skade på samme måte som for ordinær reiseforsikring, altså etter skadetype. Finn riktig skadetype her.

Søk og redning på Svalbard

Slik skade kan ikke meldes på nett. Ring oss på +47 21 49 50 00, så hjelper vi deg.

Forsikringen kan blant annet dekke:

 • Redningsaksjon dersom du kommer bort eller må reddes.

Du finner detaljerte bestemmelser om hva forsikringen dekker og ikke dekker i 
vilkårene.

Utestasjonerte (Expatriates)

Tilbakemelding