Skade på bagasje og eiendeler

Hvis eiendeler eller bagasje blir skadet mens du er på reise, kan du søke om erstatning.

Ha dette klart når du søker erstatning

  • BankID / BankID på mobil
  • Hvis du har en familieforsikring og du også skal søke erstatning for andre i familien, må du ha deres fødselsnummer (11 siffer)
  • Hvis du skal melde skade på en familieforsikring som du ikke eier selv, eller på en reiseforsikring som er eid av en bedrift, må du ha avtalenummeret
  • Beløp eller kvitteringer for eiendeler du ønsker erstattet

Forsikringen dekker blant annet dette

Innhold i innsjekket bagasje

Reiseforsikringen dekker skader på eiendeler i innsjekket bagasje. Husk å melde fra til flyselskapet innen syv dager etter reisen.

NB: Skjøre eller dyre gjenstander, som for eksempel pc, kamera og smykker, skal ikke pakkes i innsjekket bagasje, og dekkes derfor ikke av reiseforsikringen.

Uhellsskader (kun Super helårs reiseforsikring)

Har du Super helårs reiseforsikring, dekker forsikringen skader på eiendeler forårsaket av uhell. Egenandelen er 2 000 kroner.

Dette dekker ikke forsikringen

Utvendig skade på innsjekket bagasje

Utvendige skader på bagasjen under flytransport er flyselskapets ansvar, og dekkes ikke av reiseforsikringen. Husk å melde fra til flyselskapet eller skrankepersonellet ved bagasjeutleveringen før du forlater flyplassen.

For deg som er utestasjonert

Tilbakemelding