Reiseforsikring ved kjent sykdom

Har du nylig vært syk, eller har du en kronisk sykdom? For din egen trygghet kan du her sjekke hva reiseforsikringen vil dekke.

En viktig del av reiseforsikringen er hjelp ved akutt og uventet sykdom. Sykdom som er kjent og under behandling før du reiser, er ikke omfattet av reiseforsikringen. Ved å ta denne enkle sjekken vil du få vite om du er forsikret for utgifter som kan oppstå i forbindelse med eventuelle eksisterende helseplager.

Dette er ment å være en hjelp til deg og opplysningene vil ikke bli lagret eller knyttet til kundeforholdet ditt

Ta denne enkle sjekken - for din egen trygghet.

Tilbakemelding