Reise uten forsikring kan ruinere deg

Høst og vinter er tid for de lange reisene. Det krever forberedelser. Men ikke engang drøm om å dra til USA uten reiseforsikring.

 

Hektiske New York er ikke den farligste storbyen du kan reise til, men husk reiseforsikringen, sier Euro Centers nye sjef, Lisa Halpern.

 

Ikke fordi du får dårlig behandling. Men du risikerer å bli ruinert og måtte gå fra hus og hjem om du glemmer den viktige lille detaljen på reisen. Nemlig reiseforsikringen.

Dyrt
- Den dyreste USA-saken som har vært oppe til nå, er på 2,9 millioner kroner, forteller Emma Elisabeth Vennesland, i Europeiske Reiseforsikring. Det var prisen for et hjerteinfarkt i USA med langvarig behandling på intensivavdeling og ambulansefly fra USA til Norge.                      
At man må tegne reiseforsikring til eksotiske land er lett å forstå. Skal du til Asia, Afrika eller Midtøsten er det gjerne det siste du glemmer når reisen planlegges.

I USA er det mange nordmenn som har slektninger. Mange tenker ikke på reiseforsikring når man skal besøke familie og kjente. Det er også fort gjort å glemme å tegne forsikring hvis man er invitert på familiebesøk og det er noen andre som bestiller USA-billetten for deg.

Det er to grunner til at sykehussaker blir kostbare i USA. For det første er tilbudet det aller beste man kan få kjøpt for penger. Legene er livredde for å overse noe og dermed risikere søksmål.

Det forklarer Lisa Resling Halpern, leder for Europeiskes USA-kontor i New York. Dette Euro Center som det heter, dekker hele Nord-Amerika og Canada.

Dagbladet oppsøker Euro Centeret i New York, i en skyskraper midt på Broadway i the Big Apple for å få vite mer om de dyre legene i USA, og den kostbare behandlingen.

Euro Center
Europeiske Reiseforsikring har 13 egne Euro Center spredt til reisemål over hele verden, fra Mallorca, og Costa del Sol, til Rio de Janeiro, Cape Town, Sydney, Beijing, Bangkok, Istanbul, til Kypros, Nepal, New Zealand og Sveits.

Gjennom sine lokale nettverk i Euro-Centrene har Europeiske oversikt over hvilke leger du bør holde deg unna på feriereisen.

Men i USAs private helsesystem er det de dyktige legene som kan føre til økonomisk ruin.
USAs helsesystem er privat. Og dyrt.

- Vi hadde en nordmann som fikk helvetesild. To legebesøk kostet 1300 dollar, det vil si over 8000 kroner. Medisiner kom i tillegg med om lag 6000 kroner, forteller Lisa Resling Halpern.

Det koster å bli syk i USA.

Minste behandling
- Derimot er det en myte at du blir nektet behandling på sykehus i USA uten forsikring.
Men du får bare absolutt minimum av livreddende behandling. Og du må uansett betale – enten stille betalingsgaranti før du forlater sykehuset i USA, eller betale når du kommer hjem. I våre dager finner de alltid fram til deg, forklarer Lisa.

Danskamerikanske Lisa Resling Halpern (39) er født i Danmark, og reiser hjem til sitt kjære Danmark hver eneste sommer. Det er viktig for å forstå den europeiske tankegangen, sier hun.

I Skandinavia er vi vant til å tenke at staten hjelper deg.

Private helseutgifter
- I USA betaler ikke staten for hjerteoperasjoner, beinbrudd eller fødsler slik dere er vant til hjemme. Nei. Her må hver enkelt og en kjøpe en sykehusforsikring som dekker deler av disse helseutgiftene. De som ikke har råd til det, får bare den aller nødvendigste behandlingen.

Det finnes faktisk ingen amerikansk sykeforsikring som dekker alle utgiftene 100 prosent slik en reiseforsikring i Europeiske gjør, forklarer Lisa Resling Halpern.

Også erstatningsansvar
Ikke bare helsa, men økonomien kan også gå dukken om du ikke har den nødvendige reiseforsikringen. USA er erstatningenes land.

- Mens det i Norge er høy terskel for å rette erstatningskrav mot privatpersoner, blir man i USA lettere holdt ansvarlig for skader og tap som man kan komme til å påføre andre, legger Lisa Halpern til.

Publisert : Dagbladet.no 03.10.2007


Tilbakemelding