Unngå trafikkulykker på utenlandsferien

Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring har etablert et samarbeid som har som formål å sette fokus på nordmenns trafikksikkerhet i utlandet.

Hvert år omkommer så mange som ca. 50 nordmenn i trafikkulykker i utlandet. Europeiske Reiseforsikring og Trygg Trafikk oppfordrer nordmenn på ferie til å ta med de gode holdningene til rus, hjelmbruk og bilbelte.

Nordmenn reiser stadig mer, til mer eksotiske reisemål og blir lengre borte. I fjor økte reisingen ut fra Norge med 15 prosent fra året før. Mange reiser på biltur i Europa med egen bil, andre reiser ut i verden og leier bil.

Ferie er avkobling og frihet fra hverdagens mas, men det er viktig at vi ikke kobler ut hodet helt.  Spesielt gjelder det i trafikken som er en de største utfordringene for ferierende nordmenn i utlandet.

Skadetall fra Europeiske Reiseforsikring viser at så mange som 50 nordmenn mister livet i trafikkulykker i utlandet, og enda flere blir alvorlig eller lettere skadet. Antallet skader i trafikken ute øker i takt med at nordmenn reiser mer. Bare det siste året har Europeiske Reiseforsikring registrert en tredobling i antall skadesaker etter trafikkulykker.

De to samarbeidspartnerne, Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring, har utarbeidet ti trafikkråd til nordmenn på ferie i utlandet. Nordmenn på ferietur oppfordres til å gå og kjøre defensivt i fremmed trafikkultur, og til å ta med seg de gode holdningene til rus, hjelm og bilbelte til feriemålet.


Trafikkråd til nordmenn i utlandet

1. Kjør rusfritt
 Promillegrensen varierer i ulike land fra 0,0 til 0,8, og den vanligste grensen er 0,5 promille. Det betyr at du kan ta et glass vin, og fortsatt være på riktig side av loven. Men det er lett å drikke mer enn du hadde tenkt, og risikoen i trafikken øker dramatisk allerede mellom 0,5 og 0,8 i promille. Det aller beste er å holde fast ved at alkohol og kjøring ikke hører sammen.

2. Bruk bilbelte
Bruk alltid bilbeltet, både som bilfører og passasjerer. Ulykkesrisikoen er høyere enn hjemme i de fleste land utenfor Skandinavia, og bilbelte mer enn halverer risikoen for alvorlige skader.

3. Sørg for at barna er sikret best mulig
 Barna må sikres i bilen, og reglene er i store trekk de samme i hele Europa. Ved flyreiser kan en babystol tas med inn i flyet og brukes i drosjer eller leiebil på reisemålet. Men de store barnesetene til større barn er det vanskeligere å få med seg. Bestill derfor leiebil på forhånd, med barnesete til riktig aldersgruppe. Må dere kjøre bil uten barnestol sørg for at barna sikres best mulig med bilbeltet. Sitt aldri med barnet på fanget i bilen. Ta heller ikke barna med som passasjer på moped på ferie i utlandet - risikoen er for stor.

4. Pass på barna i trafikken
Barn som er vant til å være fotgjengere i Norge må passes på i utlandet. Trafikken kan være tettere, og hensynet til fotgjengere mindre. Gå sammen, og hold i hånda når veien skal krysses. Vær ekstra oppmerksom på parkeringsplasser, fergekøer etc. Heller ikke voksne fotgjengere bør ta for gitt at biler stopper selv om det er både gangfelt og grønn mann.

5. Bruk alltid hjelm!
Dersom du leier moped eller MC - bruk alltid hjelm, uansett praksis blant lokalbefolkningen.  Skrubbsår og brudd er kjedelig nok, og vanlige skader ved mopedulykker. Langt verre er hodeskader, som kan oppstå selv ved ganske lav fart, og ødelegger mye mer enn ferien.

6. Bruk fornuftige klær på moped og sykkel
Klær beskytter mot skader ved et fall eller velt - bikini eller badebukse er ikke egnet som kjøreklær verken på moped eller sykkel. Ubeskyttet hud vil få skrubbskader tilsvarende tredjegradsforbrenning i møtet med ru asfalt. 

7. Bli kjent med trafikkulturen og vær defensiv
Trafikkreglene er ganske like verden over, men mange land har i tillegg uformelle regler. Et eksempel er Thailands "størst får kjøre først", som opphever den formelle vikeplikten. Velg derfor en defensiv stil uansett om du går eller kjører. Ta ikke for gitt at verken vikeplikt, rødt lys eller gangfelt respekteres på samme måte som hjemme.

8. Vær uthvilt
Ikke kjør for lange etapper av gangen, og legg om planene hvis støyen på nattas hotell ødela nattesøvnen. Å være uten søvn i 24 timer tilsvarer én i promille, og i tett ferietrafikk kan et øyeblikks uoppmerksomhet få fatale konsekvenser. For å unngå å bli søvnig er det viktig å drikke nok vann, ta pauser og gjerne bytte på å kjøre. 

9. Husk forsikring ved leie av motorkjøretøy
Ansvarsforsikringen på reiseforsikringen gjelder ikke ved leie av motorkjøretøy. Den obligatoriske forsikringen ved leie er ofte begrenset til en vanlig ansvarsforsikring. Derfor må du kjøpe egen forsikring for ulykke for fører og passasjerer. Sjekk også hvilke egenandeler som gjelder ved skade på kjøretøyet. Ofte er slike egenandeler høye, men du kan kjøpe en tilleggsforsikring som dekker dette.

10. Lær deg nødnummeret i det landet du besøker
Flere og flere land går over til et felles nummer for nød - 112. Men i mange land er det fortsatt egne nummer til redning (brann og ambulanse) og til politi. Følgende land har felles nødnummer 112: Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Nederland, Portugal og Sverige.

Kontaktpersoner Europeiske Reiseforsikring: 
Salgs- og Markedsdirektør Ottar Sefland, tlf 23 1 190 26, mobil 934 80 032
Informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland, tlf 67 84 09 01, mobil 928 93 719

Kontaktperson Trygg Trafikk:
Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf 22 40 40 40, mobil 95 88 75 88 
 

 


Tilbakemelding