Flyforsinkelser dagligdags

3 av 10 har opplevd forsinkelse med fly, viser Europeiskes Reiseundersøkelse.

I Reiseundersøkelsen som er gjennomført av TNS Gallup, fremkommer det at 3 av 10 har opplevd fly som er forsinket.

Flere skader
- Dette stemmer godt med våre tall, som viser at skadeutbetalingene i forbindelse med flyforsinkelser har økt med ca 20% i år sammenliknet med fjoråret, sier fagsjef Ragnhild Nordgaard i Europeiske Reiseforsikring.

Mindre tidsmarginer
- Årsakene til forsinkelsene er sammensatte. Vi ser at folk i dag benytter nettet til å bestille sine flyreiser i større grad enn tidligere. Noen er nok ikke klar over hvor lang tid det faktisk tar/kan ta å bytte fly - og legger ikke inn tilstrekkelige tidsmarginer.

Strengere sikkerhetskontroller på flyplassene medfører ofte lange køer, slik at innsjekkingen  tar lengre tid. Den økte flytrafikken i de senere årene har nok også ført til strammere tidsfrister for flyselskapene - noe som igjen lett kan utløse kjedereaksjoner.

Hvordan unngå forsinkelser?
Sørg for at du har tilstrekkelig med tid ved innsjekking. Beregn minst 2 timer før avgang og ved flybytte, sier Nordgaard.

Rettigheter ved flyforsinkelser
- Dersom man opplever at det flyet man skal reise med er forsinket, innstilt eller overbooket, har man rettigheter i henhold til EU-regulativet.

Når flyet er mer enn to timer forsinket har man krav på mat og drikke, evt. også hotellovernatting, dersom dette skulle være nødvendig.

Når flyet er innstilt kan man også kreve refusjon av billettpris, eller å få ombooket reisen. I tillegg har man krav på kontantkompensasjon, regulert etter den opprinnelige lengden på transporten.

- Reiseforsikringen dekker også utgifter til innhenting og overnatting, dersom man kommer for sent til flyavgang som følge av at offentlig transportmiddel blir forsinket pga værforhold, trafikkuhell eller tekniske problemer med transportmiddelet, sier Nordgaard i Europeiske.


Tilbakemelding