Brannrisiko i utlandet - forsømt område for nordmenn

Brannrisiko for nordmenn på reise i utlandet er undervurdert.

Nå ønsker Norsk brannvernforening i samarbeid med Europeiske Reiseforsikring å sette brannsikkerhet på reise til utlandet på dagsorden.

Brann i hoteller, diskoteker, og ombord i skip er et skrekkscenario. I løpet av de siste 35 år har det vært 47 katastrofebranner i hoteller rundt om i verden med totalt 1670 omkomne. I tillegg kommer omkomne i hotellbranner der antallet var færre enn fem personer. Den tragiske brannen i 1986 på Hotel Caledonien i Kristiansand der 14 personer omkom, inngår i statistikken. Dette bekrefter behovet for skadeforebyggende informasjon til folk på reisefot, og er bakgrunnen for samarbeidet mellom Norsk brannvernforening og Europeiske Reiseforsikring.

Ulik brannsikring i utlandet og Norge
- Mange hoteller i utlandet holder ikke samme standard når det gjelder brannsikkerhet som hotell i Norge. Det stilles blant annet ulike krav til brannvarslingsanlegg og rømningsveier. Spesielt ser vi at hoteller som er etablert i gamle ombygde bygårder, kan være rene brannfeller med et virvar av trange trapper og korridorer, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

IMG_3230.jpg
Harald S. Hollerud, Europeiske Reiseforsikring (t.v)
og Dagfinn Kalheim (t.h), Norsk brannvernforening

- Når man sjekker inn på et nytt hotell i utlandet bør man derfor gjøre seg kjent med hvilke sikkerhetsrutiner og brannsikringstiltak hotellet har. Det er viktig å lese informasjon og oppslag på hotellrommet, og sjekke ut hvilke rømningsmuligheter du har. Det er også lurt å prøve ut rømningsveiene fysisk, sier Kalheim.

Skrekkscenario
- Vi har i lang tid fryktet brann i hotell, diskotek eller ombord i skip. Vi har lang erfaring i å håndtere ulykker som rammer nordmenn på reise, men ser at brann og brannsikring har vært et forsømt område. Dersom det først begynner å brenne i et hotell, diskotek eller ombord i et skip vet vi at det vil få store konsekvenser. Vi mener det er viktig at nordmenn på reise er klar over brannrisikoen, og at de vet hva de selv må gjøre i tilfelle det begynner å brenne. Dette er bakgrunnen for vårt samarbeid med Norsk brannvernforening, sier Harald S. Hollerud, direktør i Europeiske Reiseforsikring.

Oslo, 22. juni 2009

Kontaktpersoner:

Dagfinn Kalheim, adm. direktør Norsk brannvernforening,
mobiltlf. 977 59 029

Harald S. Hollerud, direktør Europeiske Reiseforsikring,
mobiltlf. 928 16 230


Tilbakemelding