Flere norske studenter i utlandet

- Sterk oppgang i salget av studentforsikringer hos oss, sier John Erling Bjørby, salgssjef i Europeiske Reiseforsikring.

Tallene fra Statens lånekasse for utdanning bekrefter også at det for første gangen på flere år er en økning i antall utenlandsstudenter for studieåret 2008-2009.

- Flere og flere velger nå å kjøpe sin studentforsikring via internet. Den største veksten er salg av forsikringer til studenter som velger å studere utenfor Europa.

Tar forberedende på Bali

- Mange norske studenter tilbringer et semester på Bali. De skal ta forberedende for å studere ved universitetene i Norge, sier Claus Padkær ved Europeiske sitt Euro-Center i Bangkok.

Mange studerer ved det lokale Gateway College på Bali.

- Der er cirka 12.000 kilometer fra Bali til Norge - så det er langt hjem hvis uhellet er ute og du står uten forsikring. For de som er forsikret i Europeiske og som har valgt å ta et semester I filosofi ved det lokale norske Gateway College, så er ikke hjelpen langt unna. 

Får hjelp av Europeiske på stedet

 - Europeiskes regionkontor i Bangkok har valgt å benytte en erfaren indonesisk lege med egen klinikk på Bali for de studentene som er forsikret i Europeiske.

- For studentene og de ansatte ved skolen er det trygt at klinikken ligger tvers over gaten for studiestedet, sier Claus Padkær.

Sykehusstandarden på Bali

- Sykehusstandarden på Bali er ganske bra, og det meste av diagnostikk og behandling kan foregå lokalt. 

I de alvorligste sykdomstilfellene evakuerer vi kundene først og fremst til Singapore eller Djakarta, og i noen tilfeller også hjem til Norge, sier Sverre Kjølstad, lege og medisinsk fagdirektør i Europeiske.

Gode råd fra Euro-Center Thailand til norske studenter og turister i Sørøst-Asia

Kulturkunnskap er viktig når man reiser til Sørøst-Asia:

  • Strandlivet er fantastisk, men husk at oppførsel og bekledning kan være en utfordring i et muslimsk land.
  • Gå aldri ut om natten alene.
  • Pass på i trafikken - der er en vesentlig annerledes trafikkultur enn i Norge. Ofte gjelder andre uskrevne regler som du  ikke er vant til.
  • Alkohol og bruk av motorkjøretøy hører ikke sammen i Sørøst-Asia heller. Regionkontoret har behandlet mange saker der kjøring på motorsykkel i påvirket tilstand, ofte kombinert med manglende sikkerhetsutstyr , har ført til alvorlige ulykker.
  • Mange hunder går løse og rabies forekommer. Hunder er som regel er ikke kjæledyr slik som vi er vant til hjemme.
  • Sørg for å drikk mye vann - ikke erstatt med alkohol.
  • Maten er generelt ingen risiko, men vær oppmerksom på at hygienen på restauranter og gatekjøkken kan være et problem.
  • Solen er meget sterk. Sørg for tilstrekkelig beskyttelse..

Kontakt alltid Euro-Center Thailand, hvis du trenger hjelp.


Tilbakemelding