Unngå påskeulykkene

I år strømmer nordmenn til fjells som aldri før i påsken.

Strammere økonomiske tider og en snørik vinter gjør at folk velger den norske fjellheimen fremfor utenlandsreiser.

Trygg Trafikk og Europeiske reiseforsikring oppfordrer påskefolket til å være spesielt oppmerksom på veien og i skiløypene. Statistikk fra veimyndighetene viser at det gjennomsnittlig skjer 160 alvorlige trafikkulykker med seks drepte og 250 skadde i påsken.

- Dette tallet kan vi alle bidra til å redusere ved å kjøre fornuftig og holde køen. Forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er en gjenganger på ulykkesstatistikken, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg. 

Pass på der løyper krysser veien
I fjellet i Sør- og Øst-Norge er det vanskelige kjøreforhold på grunn av mye snø. Høye brøytekanter, uoversiktlige forhold og uvanlig mange folk i påskefjellet gir økt ulykkesrisiko. 

Trenden med å bygge hytter tett inntil skianleggene gjør at mange står på ski på bilveiene for å komme seg til og fra hytter og hoteller, og at løypene krysser veien. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner. Spesielt barn som står på ski har ofte nok med å konsentrere seg om skiene, og kan overse at løypa krysser en vei i bunnen av bakken.

- En god forholdsregel er å la en voksen gå først i løypa, spesielt ved krysningspunkter, sier Sandberg.

Vær oppmerksom på parkeringsplasser
I tillegg er det viktig å holde godt øye med barna på parkeringsplassen. Når bagasje, bikkje, barn og ski skal inn i bilen samtidig kan det fort bli kaotisk. Trygg Trafikk og Europeiske forsikring oppfordrer folk til å være spesielt oppmerksomme ved ferdsel på bilveier.

- Både bilister og skiløpere kan bidra til at alle kommer trygt hjem fra fjellet i år. Kjør alltid etter forholdene, og husk at bremselengden på snø er minst dobbel så lang som på tørr asfalt, sier salgs- og markedsdirektør Ottar Sefland i Europeiske reiseforsikring. 

Kontaktpersoner Europeiske forsikring:
Salgs- og Markedsdirektør Ottar Sefland, tlf 21 49 50 00, mobil 934 80 032
Informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland, tlf 67 84 09 01, mobil 928 93 719 

Trygg Trafikk: 
Direktør Kari Sandberg, tlf 22 40 40 40, mobil 952 21 074
Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf 22 40 40 40, mobil 95 88 75 88

 

 


Tilbakemelding