Mange syke nordmenn hjem med fly

800 av Europeiske kunder som rammes av sykdom i utlandet må sendes hjem fly.

 -Dette krever et stort apparat og en flytransport med ambulansefly kan kost en million kroner, sier Sverre Kjølstad, medisinsk  fagdirektør i Europeiske Reiseforsikring..

 Flere blir syke på utenlandsreiser
-Årlig oppsøker 100.000 nordmenn lege i utlandet, og 4000 innlegges i sykehus. De fleste får adekvat medisinsk behandling i utlandet og kan fortsette reisen som planlagt. De vanligste sykdommene man får behandling for i utlandet er turistdiaré og luftveisinfeksjoner.

- Men noen blir rammet av alvorlige sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag eller lårhalsbrudd.  Behovet for hjemtransport vurderes i forhold til om kunden kan få god medisinsk behandling på destinasjonen. Det kan også være aktuelt med overføring fra et land med dårlig medisinsk tilbud til et land med gode sykehus, som for eksempel fra Laos til Thailand, forsetter Kjølstad.

Tilrettelagt flytransport
-Når vi sender hjem pasienter med fly er det flere hensyn som må tas. Flyselskapene vil ikke transportere pasienter som kan innebærer smittefare – eller er til sjenanse for medpassasjerer. Som forsikringsselskap må vi ha flyselskapets godkjennelse før vi kan sende en pasient med flyet påpeker Kjølstad. Flyselskapene frykter at andre passasjerer vil kunne gå til sak mot dem ved evt. smitte. De vil også unngå risikoen for en kostbar ekstra landing som følge pasientens sykdomsutvikling under  flytransporten.

- Europeiske utfører årlig mer enn 800 slike pasienttransporter. 200 av disse transportene er ledsaget av sykepleier eller lege. Man kan installere en båre om bord i de fleste fly. Man kan også rekvirere to seter etter hverandre ved beinbrudd som krever at foten holdes høyt, sier Kjølstad.

Ambulansefly i kritiske situasjoner
-Når det haster med å få en pasient ut av et område med for dårlig medisinsk tilbud er ofte transport med ambulansefly den eneste løsningen. Våre samarbeidspartnere kan raskt mobilisere - og kan lande på små flyplasser. Flyene er utstyrt med alt tenkelig medisinsk utstyr slik at selv de alvorligst syke pasientene kan flyttes. Flytransport har likevel visse begrensninger for pasienter med sykdommer som kan forverre seg som følge av at lufttrykket i flykabinen blir lavere i større høyder.

-Kostnaden ved bruk av ambulansefly kan bli svært høy. En flyambulansetransport fra Thailand og USA til Norge passerer raskt en halv million, og fra Australia eller New Zealand er prisen ca en million kroner, fortsetter Kjølstad.

Europeiskes beredskap av  leger og sykepleiere
-Europeiske Reiseforsikring har en stor gruppe med leger og sykepleiere som alltid er i beredskap og hurtig kan reise til alle verdenshjørner. Gruppen dekker alle medisinske spesialiteter som for eksempel hjertespesialister, kirurger og psykiatere.

Denne beredskapsgruppen har også et større utstyrslager til rådighet med blant annet kuvøser, respiratorer og hjertestartere. Selv om det medisinske personalet kan reise på kort varsel vil det ofte ta litt tid før billetter er ordnet, godkjennelse fra flyselskapet foreligger og hviletidsbestemmelser er ivaretatt. Det går derfor en til to dager fra hjemtransport er bestemt til den kan gjennomføres, avslutter Kjølstad.


Tilbakemelding