Tar gode holdninger med på ferien

Nordmenn har generelt gode holdninger til trafikksikkerhet, og de tar vi med oss på ferie. Til tross for dette mister rundt 50 nordmenn livet på utenlandske veier hvert år.

Ulykkesrisikoen er lavest i vårt naboland Sverige, som også er et populært feriemål for mange nordmenn. Også i Storbritannia, Israel og Nederland er trafikken tryggere enn her hjemme, viser tall fra European Transport Safety Council (ETSC).

Ferieland som Spania, Frankrike og Portugal har nær halvert ulykkesrisikoen de siste årene, men den er fortsatt en god del høyere enn i Norge. Hellas har ikke hatt den samme gode utviklingen, og er plassert i det europeiske bunnsjiktet sammen med Romania, Polen og Bulgaria.

Ved lengre reiser til land i Afrika og Asia kan trafikken være atskillig mer kaotisk enn i Europa.
- Ta taxi eller reise kollektivt i disse områdene, råder Ottar Sefland, salgs- og markedsdirektør i Europeiske reiseforsikring.
Beregninger selskapet har gjort, viser at ca. 50 nordmenn mister livet på utenlandske veier hvert år.

Ikke kombiner trafikk og alkohol

- De viktigste rådene for å unngå ulykker på ferie er de samme som hjemme, sier Sefland.
Det betyr ingen alkohol eller andre rusmidler når du skal kjøre. Det er også viktig å alltid bruke bilbelte, og å respektere fartsgrensene.

- Bilbelte, barnesikringsutstyr og hjelm på motorsykkel og moped er forskjellen mellom liv og død hvis uhellet er ute. Det er like viktig på ferie i utlandet som her hjemme, sier kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk.

Tenk trafikksikkerhet

En spørreundersøkelse foretatt av TNS Gallup for Europeiske Reiseforsikring viser at nordmenn stort sett tar med seg de gode holdningene til trafikksikkerhet når de er i utlandet. Bare fem prosent av oss sier det er greit å kjøre uten bilbelte, dersom det er vanlig i landet en besøker.

Seks prosent mener det er greit å kjøre etter at man har tatt noen øl, mens åtte prosent mener det er greit å kjøre moped eller motorsykkel uten hjelm i utlandet.

- Vi ønsker selvfølgelig ikke at noen skal ha slike holdninger. Men tallene viser at det store flertallet av nordmenn setter både familiens og egen sikkerhet høyt, sier Kristin Øyen.

Leie av kjøretøy i utlandet

På et punkt avslører undersøkelsen at nordmenn kan være for naive når vi reiser ut i den store verden.
- Hele 25 prosent sier at de ikke setter seg inn i forsikringsvilkårene når de leier bil i utlandet. Det er bekymringsfullt og kan bli svært dyrt hvis uhellet er ute, sier Ottar Sefland i Europeiske reiseforsikring.

Det skyldes at ansvarsforsikringen på reiseforsikringen ikke gjelder ved leie av motorkjøretøy, og den obligatoriske forsikringen er ofte begrenset til ansvarsforsikring.
- Da trenger du en forsikring for ulykke for fører og passasjer i tillegg, avslutter Sefland.

Kontaktpersoner

Europeiske reiseforsikring:
Salgs- og markedsdirektør Ottar Sefland, tlf 21 49 50 00, mobil 934 80 032

Trygg Trafikk:
Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf 22 40 40 40, mobil 95 88 75 88


10 trafikkråd fra Trygg Trafikk og Europeiske reiseforsikring til nordmenn på ferie i utlandet:

1. Kjør rusfritt
Promillegrensen varierer, og i noen land kan du ta et glass vin, og være på riktig side av loven. Men det er lett å drikke mer enn planlagt, og risikoen øker dramatisk allerede mellom 0,5 og 0,8 i promille.

2. Bruk bilbelte
Bruk alltid bilbeltet, både som bilfører og passasjerer. Ulykkesrisikoen er høyere enn hjemme i de fleste land utenfor Skandinavia, og bilbelte mer enn halverer risikoen for alvorlige skader.

3. Sørg for at barna er sikret i bil
Reglene for sikring av barn i bil er i store trekk de samme i Europa og USA som her. Ta med barnesete eller forhåndsbestill leiebil med slikt utstyr. Må dere kjøre bil uten barnestol sørg for å sikre barna best mulig med bilbeltet. Sitt aldri med barnet på fanget.

4. Pass på barna i trafikken
Barn som er vant til å være fotgjengere i Norge må passes på i utlandet. Trafikken kan være tettere, og hensynet til fotgjengere mindre. Hold barnet i hånda når veien skal krysses.

5. Bruk alltid hjelm!
Skrubbsår og brudd er vanlige skader ved mindre alvorlige sykkel- eller mopedulykker på ferie. Langt verre er hodeskader, som gir varige skader og ødelegger mer enn ferien.

6. Bruk fornuftige klær på moped og sykkel
Badetøy er ikke egnet som kjøreklær på tohjulinger. Ubeskyttet hud får skrubbskader tilsvarende tredjegradsforbrenning i møtet med ru asfalt, og selv tynne, luftige klær beskytter noe.

7. Observer trafikkulturen før du kaster deg ut i den
De formelle trafikkreglene er ganske like verden over, men mange land har uformelle trafikkregler eller praksis du bør kjenne.

8. Vær uthvilt
Ikke kjør for lange etapper av gangen, og legg om nødvendig om planene hvis støyen på nattas hotell ødela nattesøvnen. Å være uten søvn i 24 timer tilsvarer én i promille.

9. Husk forsikring ved leie av motorkjøretøy
Ansvarsforsikringen på reiseforsikringen gjelder ikke ved leie av motorkjøretøy, og den obligatoriske forsikringen er ofte begrenset til ansvarsforsikring. Da trenger du en forsikring for ulykke for fører og passasjerer i tillegg.

10. Lær deg nødnummeret i det landet du besøker
Flere og flere land går over til et felles nummer for nød - 112. Men i mange land er det fortsatt egne nummer til redning (brann og ambulanse) og til politi.


Tilbakemelding