Å reise uten forsikring kan koste deg dyrt

1 av 5 tar sjansen på å reise uten forsikring

-Dersom du er på reise i utlandet skulle bli alvorlig syk, eller utsatt for en ulykke, vil behandling på sykehus og nødvendig hjemtransport fort komme opp i flere hundre tusen kroner, sier Mari Holmslien, sykepleier ved Europeiske Alarmsentral.

Mange er kjent med at det er dyrt å bli innlagt på sykehus i USA, men færre er klar over at dette også gjelder i Asia.

-Nordmenn reiser nå i større grad til mer fjerntliggende destinasjoner, og over lengre perioder enn tidligere. Det er i dag vanlig med feriereiser opp til 1 måneds varighet eller mer, fortsetter Holmslien.

De færreste er klar over at mange sykehus i flere deler av verden har svært høye priser. Sykehus i Asia har eksempelvis de samme høye prisene som man finner ved sykehusene i USA.

-Behandling av en personskade som følge av en trafikkulykke vil empelvis fort koste en halv million kroner. Skader som krever medisinsk stabilisering, vil inklusiv hjemtransport, fort kunne koste opp mot en million kroner, sier Claus Padkær ved Europeiskes servicekontor i Bangkok.

-Kortere sykehusinnleggelser  på grunn av feber eller diaré koster gjerne 10 – 15 tusen kroner, avslutter  Padkær.


Tilbakemelding