Økning i trafikkulykker i Thailand

Stadig flere nordmenn feirer jul og nyttår i varmere strøk. Thailand er et favorittland for mange. Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring oppfordrer nordmenn som skal dit til å være svært forsiktige i trafikken.

Tall fra Europeiske Reiseforsikring viser at trafikkulykkene i Thailand i 2011 utgjorde 6 % av totalt antall trafikkulykker, mens andelen så langt i 2012 er 12 %. – Dette viser helt klart en negativ utvikling. Selv om vi vet at antall reisende til Thailand øker, så er det uten tvil en forhøyet risiko for trafikkulykker i dette området. 60 % av de som skades i trafikken er menn, og selv om det er jevnt fordelt på alder, er det en høyere andel i aldersgruppen 50-59 år, sier Harald S. Hollerud, direktør i Europeiske Reiseforsikring.

TrafikkThailand19122012_40.jpg 

– Adferden på veiene i Thailand er ofte veldig forskjellig fra det vi er vant til her i Norge. Mens vi her har et regulert samfunn med trafikkregler som i høy grad følges, er det i Thailand mange uformelle trafikkregler som du må være lokalkjent for å skjønne. Blant annet dette at de store kjøretøyene har forkjørsrett i trafikken – uavhengig av trafikkregler, sier Hollerud..

I juleferien reiser mange nordmenn til Thailand, for å oppleve sol, strender, vennlige mennesker og god mat. Thailand er et trygt land å reise til, men akkurat trafikken er mer utfordrende og risikofylt enn hjemme, med 4-5 ganger flere trafikkdrepte per 100.000 innbyggere enn Norge.  

Fotgjengere ikke trygge
Mai Ellegaard er leder for Europeiskes Euro Center i Thailand, og har bodd 17 år i Asia. Euro Center Thailand har ansvar for 20 land i Asia, i tillegg til Thailand. Hun advarer mot å stole på fotgjengerfelt og grønt lys.

- Fotgjengere er ikke like trygge i Thailand i fotgjengerfeltet som vi er vant til, fordi både biler, busser og motorsykler kjører på rødt lys, sier Ellegaard. Hun ser daglig motorsykler manøvrere seg framover i trafikken ved å kjøre på rødt lys, kutte hjørner, bruke fortauet og sikk-sakke seg fremover.

- Et godt råd i Bangkok er å benytte broer og skywalks, det vil si fotgjengerfelt over veien, framfor å krysse gaten, anbefaler Ellegaard.


Pass ekstra godt på barna
Føreropplæringen er mindre regulert enn i Norge, og sjåførenes ferdigheter varierer. I Bangkok anbefaler Europeiske offentlige transportmidler, for eksempel BTS (SkyTrain) og MRT (subway), som er billig, effektivt og sikkert. Hvis du skal ta taxi er det tryggeste å bestille denne via hotellet.  

- Pass spesielt godt på barna i trafikken i utlandet, oppfordrer Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg.

 - Det er ikke alle trafikkreglene vi lærer barna her hjemme som gjelder i andre land. Og i Thailands kaotiske trafikkbilde er det ekstra viktig å holde de minste barna godt i hånda, og passe på dem hele tiden. Hvis du reiser med små barn og må kjøre bil, er det fornuftig å sjekke ut med hotellet eller turoperatøren i forkant om de kan skaffe bilbarnesete. Hvis ikke vurder å bringe med deg ditt eget, sier Sandberg.

Oslo, 19. desember 2012

Kontaktpersoner:
Kari Sandberg, direktør Trygg Trafikk, mobiltelefon: 952 21 074
Harald Hollerud, direktør Europeiske Reiseforsikring, mobiltelefon 928 16 230

...

Trafikkråd for Thailand:

  • Husk at det er venstre-kjøring
  • Ikke kjør motorsykkel – selv om du får hjelm, som ofte er av dårlig kvalitet
  • Ikke kjør bil selv – lei bil med sjåfør
  • Bruk helst gangbroer over veien der det finnes

10 trafikkråd i utlandet
 

Europeiske Reiseforsikring og Trygg Trafikk har sammen utarbeidet 10 trafikkråd for nordmenn på reise i utlandet:

1. Kjør rusfritt
Promillegrensen varierer, og i noen land kan du ta et glass vin, og være på riktig side av loven. Men det er lett å drikke mer enn planlagt, og risikoen øker dramatisk allerede mellom 0,5 og 0,8 i promille.

2. Bruk bilbelte
Bruk alltid bilbeltet, både som bilfører og passasjerer. Ulykkesrisikoen er høyere enn hjemme i de fleste land utenfor Skandinavia, og bilbelte mer enn halverer risikoen for alvorlige skader.

3. Sørg for at barna er sikret i bil
Reglene for sikring av barn i bil er i store trekk de samme i Europa og USA som her. Ta med barnesete eller forhåndsbestill leiebil med slikt utstyr. Må dere kjøre bil uten barnestol sørg for å sikre barna best mulig med bilbeltet. Sitt aldri med barnet på fanget.

4. Pass på barna i trafikken
Barn som er vant til å være fotgjengere i Norge må passes på i utlandet. Trafikken kan være tettere, og hensynet til fotgjengere mindre. Hold barnet i hånda når veien skal krysses.

5. Bruk alltid hjelm!
Skrubbsår og brudd er vanlige skader ved mindre alvorlige sykkel- eller mopedulykker på ferie. Langt verre er hodeskader, som gir varige skader og ødelegger mer enn ferien.

6. Bruk fornuftige klær på moped og sykkel
Badetøy er ikke egnet som kjøreklær på tohjulinger. Ubeskyttet hud får skrubbskader tilsvarende tredjegradsforbrenning i møtet med ru asfalt, og selv tynne, luftige klær beskytter noe.

7. Observer trafikkulturen før du kaster deg ut i den
De formelle trafikkreglene er ganske like verden over, men mange land har uformelle trafikkregler og praksis du bør kjenne.

8. Vær uthvilt
Ikke kjør for lange etapper av gangen, og legg om nødvendig om planene hvis støyen på nattas hotell ødela nattesøvnen. Å være uten søvn i 24 timer tilsvarer én i promille.

9. Husk forsikring ved leie av motorkjøretøy
Ansvarsforsikringen på reiseforsikringen gjelder ikke ved leie av motorkjøretøy, og den obligatoriske forsikringen er ofte begrenset til ansvarsforsikring. Da trenger du en forsikring for ulykke for fører og passasjerer i tillegg.

10. Lær deg nødnummeret i det landet du besøker
Flere og flere land går over til et felles nummer for nød - 112. Men i mange land er det fortsatt egne nummer til redning (brann og ambulanse) og til politi. 


Tilbakemelding