500 nordmenn får psykiske problemer på ferie hvert år

Flere må hentes hjem av lege og sykepleier.

Fem prosent av alle reisende har opplevd at de selv eller medreisende har fått psykiske problemer eller angst på reise til utlandet de siste 12 måneder, viser årets reiseundersøkelse fra Europeiske Reiseforsikring.

Det er en økning på to prosent fra året før.

Unge rammes hardest
Årlig trenger rundt 500 nordmenn psykiatrisk hjelp på reise i utlandet. Tallet er basert på rene forsikringssaker fra forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapene møter kun toppen av isfjellet, mener sykepleier Line Sørbø ved Europeiske alarmsentral.

Sørbø forteller at svært mange som får psykiske problemer på reisen aldri kontakter forsikringsselskapet.

- Vi har noen hundre saker i året. De aller flest sakene er fra hovedsakelig Spania og Thailand fordi det i stor grad er dit nordmenn reiser, sier Sørbø. Hun har selv har vært med på å hente hjem nordmenn fra utlandet i sin rolle som sykepleier.

FÅR KONTAKT MED FLERE HUNDRE:
Sykepleier Line Sørbø jobber ved Alarmsentralen
hos Europeiske Reiseforsikring. Hvert år kontaktes
de av norske ungdommer, studenter, feriereisende
og utestasjonerte nordmenn som forteller at de 
sliter med psykiske problemer.

Andelen som har opplevd psykiske problemer selv eller hos medreisende er høyest i aldersgruppen 16-30 år hvor åtte prosent sier de har opplevd det. For dem over 45 år ligger det på tre prosent.

14 prosent blant dem som reiste på ferie med fest og moro som hovedformål, sier at de selv har opplevd, eller at noen de reiste sammen med, har fått psykiske problemer eller angst på turen.

Alkohol og festing øker risikoen for å få den typen problemer.

- Flere unge reiser mer og de kommer opp i situasjoner som kan være risikofylte. Det kan være fart og spenning, og mye alkohol som kan være med å utløse psykiske tilstander, sier Sørbø.

Har du et tips til reiseredaksjonen? Send oss gjerne en e-post!

Store kostnader

Gjensidige har noen hundre saker i året som gjelder psykisk syke på reise i utlandet. Det er flest unge mennesker, og det er mange studenter, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige Skadeforsikring.

Noen saker er det store kostnader ved, eksempelvis ved at en sykepleier må følge med på turen hjem.

Rysstad trekker frem et eksempel med en mann i 20-årene som er under behandling for psykisk lidelse. Behandlingen avsluttes og han friskmeldes før jul i 2013.

- I desember reiser vedkommende til et land sør i Europa og blir innlagt på sykehus dagen etter ankomst med akutt psykose. Han er innlagt i tre uker på sykehuset. Kostnaden er cirka 100.000 kroner, forteller Rysstad.

Forsikringsselskapet opplever at legene ofte ikke fraråder folk fra å reise selv om de har en historie med psykisk sykdom.

- Noen leger kan heller ha sett det som en fordel for den enkelte å komme seg ut, oppleve andre ting. Det er viktig å understreke at vi kun ser de tilfellene der det går galt, og det gjelder heldigvis et fåtall av alle som drar på tur, sier Rysstad.

Han legger til at aller flest saker dukker opp i forbindelse med høytidene, da det jevnt over er flere som reiser.

- De fleste har en eller annen sykdomshistorie med seg, som kan blusse opp under uvante forhold og omgivelser, og de fleste er knyttet til angst.

Ulik tålegrense

Reising i seg selv kan være en påkjenning. Du er ute av ditt vante element, reiser kanskje sammen med noen du ikke pleier å være sammen med over lengre tid, møter fremmede kulturer, uvant klima og kan ha kommunikasjonsvansker på grunn av språkbarriere.

- Noen har en følsomhet eller sårbarhet som gjør dem utsatt for å få psykiske problemer. Tålegrensen er forskjellig. De vanligste plagene er depresjoner og angst, men det kan også oppstå psykoser med forvirring og paranoide forestillinger. Ofte er det da tale om uventet forverring av eksisterende sykdom. En annen gruppe er mennesker som har vært utsatt for dramatiske hendelser og traumer, som ulykker, ran eller voldtekt, forteller psykiater Schack Lystrup.

Lystrup arbeider som kontaktlege for Europeiske. Alle saker der norske forsikringstakere blir psykisk syke i utlandet blir henvist til psykiatrisk kontaktlege.

Hans oppgave er å vurdere hvert tilfelle, opprette kontakt med pasient og pårørende, deretter ta kontakt med lege og sykehus for å innhente medisinske rapporter.

- Vi forsøker å sikre at den som er rammet får tilstrekkelig lokal oppfølging. I noen tilfeller kan det være nødvendig med innleggelse i utlandet.

I en fjerdedel av tilfellene må det arrangeres hjemtransport når pasienten er stabil nok. Da sendes ofte sykepleier eller lege ut for å følge pasienten hjem til Norge.

- Vi sender ledsagere verden over. Når pasienten kommer hjem, overtar det norske helsevesenet. Vi sørger for at det er gjort avtale om at pasienten kommer til fastlege, legevakt eller noen ganger direkte til norsk sykehus, sier Lystrup.

Publisert første gang: aftenposten.no 24.6.2014


Tilbakemelding