– Alpinskader opereres for raskt i utlandet

Privatklinikker i utlandet er for raske til å operere nordmenn som skader knær og leddbånd i alpinbakken, mener Europeiske Reiseforsikring. Leger i Østerrike har ved flere anledninger blitt stanset.

Årlig skader mer enn 150 nordmenn seg i alpinanlegg i utlandet. Nær 40 prosent av skadene skjer i Østerrike, ifølge tall fra Europeiske Reiseforsikring.

– Nordmenn må være klar over at lokale leger i Alpe-landene kan ha en behandlingspraksis som norske leger mener er feil, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring.

Kneskadebilde450.jpg

Europeiske oppfordrer folk til å ta kontakt med selskapets alarmsentral før de går med på en rask operasjon av kne eller leddbånd.

– I en del tilfeller får vi først i etterkant beskjed om at operasjon er utført, sier sykepleier Mari Holmslien i Europeiske.

Venter

Hvis det er mistanke om røket korsbånd i kneet, vil en norsk lege avvente i flere uker før det tas stilling til om det er nødvendig med operasjon.

– Hevelser og blødninger må få roe seg før man kan se omfanget av den egentlige skaden, sier Harald Lystad, mangeårig kommunelege i Hemsedal og ekspert på alpinskader. Hans kontor har behandlet mer enn 18 000 skiskader i årenes løp.

I Norge opereres bare rundt halvparten av alle korsbåndskader. Å rekonstruere et avrevet korsbånd, er vanlig, men operasjon innebærer også risiko for blodpropp, infeksjoner, mindre bevegelighet eller smerter rundt kneskålen.

– I stadig flere tilfeller blir et røket korsbånd ikke operert fordi opptrening av støttende muskulatur gir et bedre resultat, sier Lystad.

Ortoped Erik Rosenlund hos Volvat bekrefter at det er vanlig å vente med operasjon.

– Har du fått en ledd- eller korsbåndskade haster ingen ting. Jeg har hatt pasienter hos meg som har skadet seg i skibakken i utlandet og blitt fraktet ned til bunnen av bakken hvor de ble tatt imot av leger som er klare til å operere, sier Rosenlund.

– Hvis du kan greie deg uten operasjon, er det det beste. Er du heldig er kneet stabilt igjen etter seks-syv uker med opptrening. Med operasjon kan det gå et helt år før kneet er brukbart, sier han.

Stanser leger

Europeiske Reiseforsikring har registrert at det stadig dukker opp nye klinikker ved populære reisemål i Alpene. Klinikkene er moderne, med oppdatert utstyr og kirurger tilgjengelig til en hver tid. 

– I fjor stanset vi flere operasjoner. Våre leger snakket med leger på skadestedet og informerte om at operasjonene ikke ville bli dekket av oss fordi norske leger har et annet syn på hva som er riktig behandling. Vi ønsket de skadede hjem til Norge for videre oppfølging og behandling her, sier Mari Holmslien i Europeiske Reiseforsikring.

Europeiske har også ved flere anledninger overført norske pasienter fra private klinikker til offentlige sykehus, hvor kirurgene har samme konservative behandlingspraksis for ledd- og korsbåndsskader som i Norge.

– I Ischgl i Østerrike ble behandlende lege så sint over innblandingen at han la på røret da vår lege tok kontakt. Men pasienten var fornøyd med å få vite at kneet ikke burde opereres med én gang, sier Holmslien.

 

Kontaktpersoner i Europeiske Reiseforsikring:

  • Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, tlf. 928 93 719
  • Mari Holmslien, sykepleier, tlf. 924 09 370

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Europeiske Reiseforsikring.


Tilbakemelding