Orkanen Matthew

Rammet av orkanen Matthew? Dette dekker reiseforsikringen.

Avbestilling: Vi dekker avbestilling til områder i USA med evakueringsordre, foreløpig til og med mandag 10. oktober. Hvis orkanen treffer og skadene blir så omfattende at området/hotellet vil være utilgjengelig i lang tid framover vil vi om nødvendig dekke avbestilling også utover denne datoen. Vi dekker ikke avbestilling på grunn av frykt for å reise til områder uten evakueringsordre. Ta først kontakt med flyselskapet/reisearrangøren for endring eller refusjon av flybilletter.

Evakuering: Hvis du oppholder deg i et område som har blitt berørt eller som risikerer å bli berørt er det viktig at du forholder deg til informasjonen du får fra myndighetene på stedet, eventuelt reisearrangøren din. Vi dekker nødvendige og dokumenterte ekstrautgifter til evakuering til nærmeste sikre oppholdssted når det er gitt ordre om evakuering. Vi dekker ikke ekstrautgifter til kjøp av nye flybilletter hjem til Norge for å fremskynde hjemreisen. 

Forsinkelser: Mange blir berørt som følge av stengte flyplasser og innstilte/forsinkede flyavganger. Kontakt flyselskapet/reisearrangøren hvis du er berørt. De vil kunne hjelpe deg med ombooking eller eventuelt refusjon. Har du en planlagt mellomlanding og mister en forhåndsbetalt videretransport som følge av denne hendelsen, dekker vi nødvendige og dokumenterte ekstrautgifter til kjøp av nye flybilletter. Les egne vilkår for å se hvilke sumbegrensninger som gjelder for din forsikring.  

 

Hvis du har behov for assistanse kan du kontakte oss på telefon +47 21 49 50 00, eller 02400.


Tilbakemelding