– Et døgn på sykehus i utlandet kan fort runde 100.000 kroner

Nærmere 200 nordmenn mottok i fjor over 200.000 kroner hver i erstatning etter ferien. 

Det er dyrt å dra på tur – spesielt om noe uventet skulle skje på reisen. Norske forsikringsselskaper utbetalte i fjor nærmere én milliard i reiseerstatninger på grunn av sykdom, ifølge tall fra Finans Norge Forsikringsdrift. Og nærmere 200 personer fikk betydelige sømmer.

Dette blir vi syke av

– De større skadene omfatter balkongfall, trafikkulykker, hjerteinfarkter og hjerneslag, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring. Og skulle du være uheldig, har det mye å si hvor uhellet oppstår. 

Emma Elisabeth Vennesland
Emma Elisabeth Vennesland

USA dyrest

– I USA går «taksameteret» faretruende fort ved sykdom. Det behøver ikke være alvorlig sykdom for å bli en kostbar skade. Ved for eksempel et fall der hodet er involvert, vil ett døgn med undersøkelser fort runde 100.000 kroner, sier Vennesland.

– Bagatellmessige ting blir ofte blåst ut av proporsjoner fordi amerikanske sykehus alltid gjør en nøye helsevurdering for ikke å bli saksøkt i etterkant, forklarer hun.

Europeiske Reiseforsikring fikk i fjor 109 skadesaker på over 200.000 fra i 2016, med utbetalinger på totalt 64 millioner kroner:

Rapporterte skader for over 200.000 kroner i 2016:

  1. Spania: 43 (snittalder 73)
  2. USA: 14 (snittalder 51)
  3. Thailand: 11 (snittalder 53)
  4. Norge: 10
  5. Kypros/Hellas: 4
  6. Tyrkia: 4
  7. Andre land: 23 (snittalder 63)

Kilde: Europeiske Reiseforsikring

Spania på skadetoppen

Flest nordmenn rapporterer om skader fra Spania. Det samme gjelder hos Gjensidige, bekrefter kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo.

– Men ellers er det land som USA og Thailand folk bør være ekstra oppmerksomme på. Her er det flere som får dekket utgifter på opp mot over én million kroner, sier han.

I løpet av fjoråret hadde Gjensidige 66 skader der kostnadene oversteg 200.000 kroner.

Vi har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som deler oppfatningen om at USA og Thailand er de dyreste landene å bli syk i.

Først publisert i Aftenposten 1. mars 2017


Tilbakemelding