Etter reisen

Har det skjedd noe på reisen som du trenger å søke erstatning for, kan du enkelt melde skade i appen.

Etterkontroll av sykdommer

Har du vært syk i utlandet og fortsatt har symptomer etter hjemkomst må du kontakte lege for med sikkerhet få få klarlagt hva som har feilet deg.

Trenger du sykemelding er det viktigt å huske på god dokumentasjon fra legen som har behandlet deg under oppholdet.

Skal du melde skade etter turen, kan du enkelt og kjapt gjøre dette i appen.

Innleggelse og isolering

Ved innleggelse på norsk sykehus etter utenlandsreise vil du bli isolert inntil det blir klarlagt om du har brakt med deg smittsomme mikrober. Dette tar vanligvis to til tre dager å kartlegge.

Det kan også være aktuelt for fastlegen din å gjøre denne undersøkelsen mens du venter på operasjon eller andre tiltak.

Sykmelding og arbeid

Blir du syk under reisen kan du ha krav på sykmelding. Sørg for å få med deg god dokumentasjon fra legen som har behandlet deg under oppholdet. Du kan også kontakte din lege per telefon fra utlandet, for at han/hun kan registrere tilfellet.

Uten kontakt til lege og dokumentasjon har du ikke krav på sykmelding.

Forsikringsutbetaling

Skal du melde skade etter turen, kan du enkelt gjøre dette i appen.

Ved ulykkesskader som trafikkulykker og fallskader har du krav på dekning av behandlingsutgifter etter hjemkomst til Norge. Dette gjelder kun ved ulykker, og altså ikke ved sykdom. Utgiftene vil være begrenset og behandlingen bør avtales med Europeiske.

Dersom du får en varig medisinsk invaliditet, vil du ha krav på et engangsbeløp som avhenger av alder og grad av mén.

Tilbakemelding