Europeiske Helsetelefon

Forsikrede har eksklusiv tilgang til Helsetelefonen 24 timer i døgnet. Erfarne sykepleiere kan gi medisinske råd før og under reisen, og de kan også svare på spørsmål knyttet til kroniske sykdommer, og hvilke konsekvenser disse har for reiseforsikringen.

+47 21 49 50 00 — valg 2


Tilbakemelding