Meld skade på tjenestereiseforsikring

Hvis du er i en kritisk situasjon og trenger øyeblikkelig hjelp, har vi alltid døgnåpent på telefon, ring + 47 21 49 50 00.

Andre skader

Ansvar

Reiseforsikringen kan blant annet dekke:

 • erstatningansvar du pådrar deg i forbindelse med uaktsom skade på person eller andres eiendeler utenfor Norden                                    

Reiseforsikringen dekker ikke:

 • erstatningsansvar for ting du leier
 • erstatningsansvar når du kjører bil (det skal dekkes av bilforsikringen)

Ring oss på telefon 21 49 50 00 for å melde skade.

Evakuering på grunn av krig/terror/naturkatastrofe/epidemier

Slik skade kan ikke meldes på nett. Ring oss på + 47 21 49 50 00, så hjelper vi deg. 

Reiseforsikringen kan blant annet dekke: 

 • merutgifter til reise til hjemsted eller til sikkert område, samt til overnatting 
 • kompensasjon for tapte feriedager

Rettshjelp

Reiseforsikringen kan blant annet dekke: 

 • kostnader til juridisk bistand utenfor Norden

Reiseforsikringen dekker ikke:  

 • juridisk bistand i Norden (dekkes av innboforsikringen)

Det enkleste for deg er å ta kontakt med en advokat, fortelle om saken og forsikringen din og så la advokaten søke oss om dekning av dine utgifter. Vi kan hjelpe deg med å finne en dyktig advokat, les mer på if.no her.

Hvis du i stedet ønsker å søke om dekning av utgifter til juridisk bistand selv, kan du gjøre det ved å kontakte oss på telefon 21 49 50 00.

Sykdom eller ulykke for din eneste reiseledsager

Reiseforsikringen kan blant annet dekke:

Dine egne merutgifter til endret reise hvis din eneste reiseledsager blir utsatt for sykdom/ulykke eller må reise hjem. For eksempel på grunn av dødsfall i nær familie.

Reiseforsikringen dekker ikke:

Utgifter som påløper etter hjemkomst.

Utestasjonerte

Veterinærutgifter til kjæledyr

Slik skade kan ikke meldes på nett. Ring oss på +47 21 49 50 00, så hjelper vi deg.

Reiseforsikringen kan blant annet dekke: 

 • inntil 1 000 kroner per skadetilfelle som skyldes akutt sykdom eller ulykke
 • skader som skjer i EU/EØS, men utenfor Norden

Reiseforsikringen dekker ikke: 

 • veterinærutgifter i Norden
 • veterinærutgifter utenfor EU/EØS
 • dyr som deltar på utstillinger eller i konkurranser 

Ekspedisjoner

Dersom du har tegnet Ekspedisjonsforsikring for reise til områder med dårlig eller lite infrastruktur, melder du skade på samme måte som for ordinær reiseforsikring, altså etter skadetype. Finn riktig skadetype

Egenandel for leiebilskade

Slik skade kan ikke meldes på nett. Ring oss på +47 21 49 50 00, så hjelper vi deg.

Reiseforsikringen kan dekke egenandelen dersom

 • leiebilen blir stjålet eller skadet
 • du mister eller skader nøkkelen til leiebilen

Reiseforsikringen dekker ikke

 • andre kjøretøy enn bil
 • leiebil på tjenestereiser

Viktig å vite:
Ta vare på leiekontrakten og kvittering for betalt egenandel

Tilbakemelding