Europeiske App - last ned

slik at du lett får tilgang til vår alarmsentral eller vårt verdensomspennende nettverk på reisen. 

Last ned fra App Store

Last ned fra Google Play 

Du kan også skanne QR-kodene

for iPhone: for Android:
Qr iphone.JPG Qr android.JPG

Du kan også enklet kjøpe dine privatforsikringer eller melde skader via Appen ved å velge 
Kjøp forsikring eller Kundeservice.


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding