Avbestilling av reise

Slik avbestiller du en reise

  1. Ta kontakt med flyselskap eller reisearrangør for å avbestille reisen. Avklar hva du får refundert, slik at du har oversikt over hvilke utgifter du eventuelt sitter igjen med selv
  2. Søk om erstatning for tapte utgifter hos oss, ved å melde saken din på nett

 

Hva dekker flyselskap/reisearrangør?

  • Dersom reisen er kansellert, har du krav på refusjon fra flyselskap/reisearrangør
  • Dersom reisen ikke er kansellert, må du først avbestille reisen hos flyselskap/reisearrangør og få den refusjonen du har rett på fra dem

Dette dekker reiseforsikringen

Vi dekker avbestillinger av reiser til hele verden, uavhengig av avreisetidspunkt, og som avbestilles hos fly- eller reiseselskap i tidsrommet fra 12. mars og frem til UDs reiseråd opphører. Vi dekker da utgifter som ble betalt før 14. mars, som ikke fly- eller reiseselskap refunderer. Du kan da enten:

  • Avbestille reisen din hos flyselskap/reisearrangør, og deretter melde saken til oss for å få dekket det beløpet du eventuelt ikke får dekket av dem.
  • Avvente å avbestille reisen din, da ingen vet hvor lenge reiserådet vil vare og du kanskje vil kunne gjennomføre reisen som planlagt. Men hvis du avbestiller etter at reiserådet er opphevet, vil du ikke få noen erstatning fra oss.


Vi dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser.

Når får du svar på skadesaken din?

På grunn av enorm pågang, vil det dessverre kunne ta flere uker før du får svar fra oss. Vi bemanner imidlertid fortløpende opp og jobber på høygir for å hjelpe alle fortest mulig! Takk for forståelse og hjelp i en vanskelig tid.

Hvordan melder du saken til oss?

Søk om erstatning for tapte utgifter ved å melde saken din til oss på nett.

Ha dette klart når du søker erstatning

  • BankID / BankID på mobil
  • Fødselsnummer (11 siffer) for personene i reisefølget du søker erstatning for
  • Beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet
  • Informasjon om hva du eventuelt får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell

Spørsmål og svar om avbestilling av reise

Jeg har betalt deler av en reise før 14. mars. Erstatter reiseforsikringen resten av reisen som skal betales etter 14. mars?

Nei, du kan avbestille reisen og reiseforsikringen dekker kun beløp som er betalt før 14. mars og som man ikke får refundert av flyselskap eller reisearrangør. Dersom du har innbetalinger som skal gjøres etter 14. mars, er det på eget ansvar i forhold om til om reisen kan gjennomføres som planlagt.

Får jeg dekket avbestilling av en innenlandsreise på grunn av koronaviruset?

Jeg har booket overnatting i Norge, får jeg tilbake noe på forsikringen dersom jeg ikke får dratt?

Mitt innenlandsfly er kansellert, får jeg tilbake noe på forsikringen?

Mitt fly er kansellert og flyselskapet tilbyr meg bonuspoeng, cashpoints eller voucher. Får jeg da igjen noe på reiseforsikringen?

Jeg har betalt reisen min med bonuspoeng, cashpoints eller voucher. Hva hvis jeg ikke får dratt?

Jeg har fått tilbud om å få reisen min refundert i bonuspoeng, cashpoints eller voucher. Hva har jeg krav på dersom jeg ikke får brukt det på en ny reise?

Et fremtidig tap av bonuspoeng, cashpoints, voucher eller lignende, eksempelvis ved at du ikke rekker å bruke den opptjente bonusen innen fristens utløp, dekkes ikke av reiseforsikringen.

Jeg ønsker å kjøpe en reise frem i tid. Dekker reiseforsikringen min avbestilling av reisen?

Hvis du kjøper en reise når UD har et gjeldene reiseråd til området du ønsker å reise til, vil ikke reiseforsikringen dekke avbestilling av reisen. Hvis reiserådet oppheves, kan du kjøpe en reise, og reiseforsikringen vil dekke avbestilling etter vanlige vilkår.

For deg som er utestasjonert: Meld skade her


Tilbakemelding