Avbestilling av reise

Reiseforsikringen kan blant annet dekke:

  • avbestillingskostnader hvis du eller noen i nærmeste familie dør eller blir akutt syk
  • avbestillingskostnader hvis reisemålet har blitt utsatt for terror eller naturkatastrofe

Reiseforsikringen gjelder blant annet ikke:

  • avbestilling som skyldes streik eller lockout
  • avbestilling som skyldes sykdom du hadde før du betalte reisen 

Viktig å vite:  

  • Ved sykdom, pass på å innhente legeerklæring som bekrefter at du ble akutt syk før reisen skulle ha startet
  • Du kan også ha krav på erstatning fra reisearrangør, flyselskap eller kredittkortselskap

For deg som er utestasjonert: Meld skade her


Tilbakemelding