Avbestilling av reise

Reiseforsikringen kan dekke avbestilling av reiser som ikke kan gjennomføres, for eksempel på grunn av sykdom.

 

Dette kan vi hjelpe deg med

Slik gjør du hvis du må avbestille på grunn av:

Akutt sykdom eller skade

Hvis du ikke kan reise fordi du eller noen i din nærmeste familie har blitt akutt syk eller skadet, kan du ha rett til erstatning. Du kan også søke om erstatning hvis den du skal reise sammen med (eller noen i dennes nærmeste familie), har blitt akutt syk eller skadet.

Sørg for at den som er syk får en legeerklæring som bekrefter årsaken til avbestillingen og hvilken dato sykdommen/skaden oppsto. Denne må være innhentet før reisen skulle ha startet.

I tillegg til personalia, finn fram informasjon om reisens pris, reisedatoer og eventuell refusjon fra reisearrangøren.

Dødsfall

Hvis du må avbestille en reise på grunn av dødsfall i din nærmeste familie, kan du ha rett til erstatning. Du kan også søke om erstatning hvis den du skulle reise sammen med (eller noen i dennes nærmeste familie) dør.

Vær oppmerksom på at onkel, tante, nevø, niese, fetter og kusine ikke regnes som nærmeste familie i denne sammenhengen. Avbestillinger på grunn av slike slektningers bortgang dekkes ikke av forsikringen.

I tillegg til personalia, finn fram informasjon om reisens pris, reisedatoer og eventuell refusjon fra reisearrangøren.

Terrorangrep eller naturkatastrofe

Reiseforsikringen din kan gi rett til erstatning hvis:

  • Det skjer en naturkatastrofe på reisemålet, som gjør stedet utilgjengelig eller farlig for liv og helse.

  • Det bryter ut krig eller blir begått terrorangrep på reisemålet som gjør at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til og opphold på stedet. Fra reiserådet utstedes, erstattes reiser med avreisedato 14 dager fram i tid.

Etter slike hendelser vil ofte reisearrangøren tilby refusjon på bestilte reiser. Sjekk derfor hva du får refundert fra reisearrangør/flyselskap før du melder saken til oss. Vi erstatter i hovedsak det du ikke får refundert fra reisearrangøren.

I tillegg til personalia, finn fram informasjon om reisens pris, reisedatoer og eventuell refusjon fra reisearrangøren.

 

Dette dekkes ikke av forsikringen

Slik gjør du hvis reisen din rammes av:

Streik eller arbeidskonflikt

Hvis reiseplanene dine blir påvirket av streik, må du forholde deg til reisearrangøren og de reglene som gjelder i slike situasjoner.

Hvis for eksempel fly blir innstilt eller kansellert, kan du kontakte flyselskapet og kreve å få pengene tilbake for billetten eller en ny reise så snart som mulig.

Du kan også få hjelp hos Reisegarantifondet, og lese mer om rettighetene dine hos Forbrukerrådet.

Konkurs

Hvis reisen din blir påvirket av en konkurs, må du forholde deg til reisearrangøren og de reglene som gjelder i slike situasjoner.

Hvis du brukte et debet- eller kredittkort til å betale reisen/oppholdet med, kan du søke banken eller kortselskapet om å få tilbakebetalt det du har betalt inn til det konkursrammede selskapet.

Du kan også få hjelp hos Reisegarantifondet, og lese mer om rettighetene dine hos Forbrukerrådet.

I tillegg til personalia, finn fram informasjon om reisens pris, reisedatoer og eventuell refusjon fra reisearrangøren.


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding