Evakuering fra utlandet - Koronapandemien

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig.

Slik gjør du om du må evakuere fra utlandet og reise hjem

 1. Ta kontakt med flyselskap eller reisearrangør for å booke om hjemreisen
 2. Avbestill eventuell hotellovernatting du ikke får benyttet
 3. Avklar hva du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell, slik at du har oversikt over hvilke utgifter du eventuelt sitter igjen med selv
 4. Meld saken til oss på nett

Hva kan reiseforsikringen dekke hvis du må reise hjem?

 • Merutgifter til ombooking av forhåndsbetalt hjemreise som du ikke får dekket av flyselskap/reisearrangør
 • Forhåndsbetalte utgifter til overnatting som du ikke får benyttet, og som du ikke får refundert fra hotell/reisearrangør
 • Kompensasjon for avbrutt/tapt ferie

Dette dekker ikke reiseforsikringen

 • Dersom du reiser til utlandet 14. mars og så lenge UDs reiseråd gjelder
 • Kostnader til hjemreise dersom du ikke har forhåndsbetalt hjemreisebillett
 • Kostnader som påløp før UDs råd om evakuering ble gitt den 14. mars
 • Kostnader til hjemreise dersom du ikke benyttet deg av ny billett som flyselskap/reisearrangør tilbyr deg

Hva dekker flyselskap/reisearrangør?

 • Dersom forhåndsbetalt hjemreise/hotell er kansellert, har du krav på refusjon fra flyselskap/reisearrangør/hotell
 • Dersom forhåndsbetalt hjemreise/hotell ikke er kansellert, må du først undersøke mulighet for å ombooke hjemreisen/avbestille hotell hos flyselskap/reisearrangør/hotell

Når får du svar på skadesaken din?

Vi har nå en enorm pågang, og behandlingstiden kan ta flere uker. Men du kan være trygg på at du får hjelp, vi tar alle saker i tur og orden. Vi ber deg være tålmodig i denne spesielle situasjonen.

Hvordan melder du saken til oss?

Søk om erstatning ved å melde saken din til oss på nett.

 

Ha dette klart når du søker erstatning

 • BankID / BankID på mobil
 • Fødselsnummer (11 siffer) for personene i reisefølget du søker erstatning for
 • Oversikt/kvitteringer over dine merutgifter som du ønsker erstattet

Booking av billett

Jeg er i utlandet og må reise hjem, hvem bestiller billetten min?

Hva om jeg ikke vil benytte den nye hjemreisebilletten fly- eller reiseselskapet tilbyr meg?

Må jeg kontakte dere før jeg bestiller ny hjemreise pga. evakuering?

Hva gjør jeg om jeg ikke får tak i fly-/reiseselskapet når jeg skal booke om billett hjem?

Reiseforsikringens gyldighet

Jeg vil hjem, men forsikringen min utløper før jeg rekker å komme hjem

Gjelder reiseforsikringen min hvis jeg velger å ikke reise hjem?

Hvilke utgifter dekkes

Jeg har ikke en hjemreisebillett som ble betalt før 14. mars. Får jeg dekket hjemreisen?

Får jeg dekket videre transport fra flyplassen og hjem?

Ved evakuering, får jeg dekket nødvendig overnatting på vei hjem?

Jeg er satt i karantene i utlandet, og har fått utreiseforbud

Tilbakemelding