Sykdom eller ulykke på reise

Reiseforsikringen sikrer at du får nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom eller ulykker som innebærer personskade.

Hvis du opplever å bli sengeliggende eller innlagt på sykehus i løpet av ferien, kan du også søke om erstatning for tapte feriedager.

 

Dette kan vi hjelpe deg med

 

Hvis du blir syk eller skadet

Trenger du medisinsk hjelp, bør du oppsøke lege eller sykehus så fort som mulig. Er du usikker på hvilket sykehus eller lege du bør oppsøke? Ring vår Alarmsentral på telefon +47 21 49 50 00.

Hos legen

 • Vis reiseforsikringskortet ditt til personalet. Mange leger og sykehus vil behandle deg uten at du trenger å betale, men vær forberedt på at du kanskje må betale for behandlingen selv i første omgang. Ta vare på alle kvitteringer og medisinske dokumenter du får.
 • Hvis du blir innlagt, eller om behandlingen blir omfattende eller krever operasjon, bør du kontakte vår alarmsentral (+47 21 49 50 00) så raskt som mulig. Alarmsentralen kan ordne en betalingsgaranti til sykehuset slik at du slipper å legge ut selv.
 • Er du usikker på kostnadene og kvaliteten på helsehjelpen du får, kan du også kontakte Alarmsentralen.


Hva dekker forsikringen?

 • Reiseforsikringen dekker i hovedsak utgifter til vanlig medisinsk behandling ved akutt sykdom eller skade og reiseutgifter til/fra behandling.
 • Hvis du på en feriereise blir innlagt på sykehus, eller må holde sengen/bli på rommet, vil du også kunne søke om erstatning for tapte feriedager. Antall sykedager regnes alltid fra datoen for første legebesøk.
 • Forsikringen dekker også flytting til egnet behandlingssted hvis du ikke kan få tilfredsstillende behandling der du er.

 

Søk erstatning ved sykdom eller ulykke:

Deg selv eller medreisende familie

Annen person i reisefølget

 

Søk erstatning ved avbrutt reise grunnet forhold hjemme

Fremskyndet hjemreise

 

I tillegg til personalia, finn fram alle kvitteringer for utlegg, billetter som viser reisedatoer og reisens pris og lignende.

Hvis du må til tannlege

Må du til tannlege under reisen på grunn av akutt tannsykdom eller tannskade ved spising, dekker forsikringen akuttbehandling for inntil 1 000 kroner.

Må du til tannlegen under reisen på grunn av en ulykke (det vil si en skade som oppstår på grunn av en plutselig, ytre påvirkning), dekkes akuttbehandling for inntil 5 000 kroner.

Husk å ta vare på alle kvitteringer og medisinske dokumenter du får fra tannlegen.

Søk erstatning ved sykdom eller ulykke:

Deg selv eller medreisende familie

Annen person i reisefølget

 

Søk erstatning ved avbrutt reise grunnet forhold hjemme

Fremskyndet hjemreise

 

I tillegg til personalia, finn fram alle kvitteringer for utlegg, billetter som viser reisedatoer og reisens pris og lignende.

Hvis du må avbryte reisen

Forsikringen dekker ekstra reiseutgifter til fremskyndet hjemreise hvis noen i din nærmeste familie hjemme blir alvorlig syk eller rammet av dødsfall.

Det samme gjelder hvis for eksempel boligen din rammes av brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade.

Hvis det er en feriereise som avbrytes, vil du også ha rett til erstatning for tapte feriedager.

 • Ta kontakt med vår Alarmsentral på telefon +47 21 49 50 00 hvis du har behov for å reise hjem tidligere enn planlagt.
 • Ta vare på kvitteringer for utgifter du selv legger ut for. 

Vi fraråder å reise hjem med fly på eget intitativ hvis du er syk - dette kan føre til forverring og komplikasjoner. Kontakt alarmsentralen (+47 21 49 50 00) hvis du har spørsmål om fremskyndet hjemreise på grunn av sykdom.

Søk erstatning ved sykdom eller ulykke:

Deg selv eller medreisende familie

Annen person i reisefølget

 

Søk erstatning ved avbrutt reise grunnet forhold hjemme

Fremskyndet hjemreise

 

I tillegg til personalia, finn fram alle kvitteringer for utlegg, billetter som viser reisedatoer og reisens pris og lignende.

Erstatning for tapte feriedager

Forsikringen kan gi erstatning for tapte feriedager hvis:

 • du, medforsikret ektefelle/barn eller eneste medreisende må holde sengen på grunn av sykdom.
 • du, medforsikret ektefelle/barn eller eneste medreisende blir innlagt på sykehus. 
 • du må reise hjem før planlagt på grunn av uventet sykdom/dødsfall i nærmeste familie hjemme.

Erstatningen beregnes ut fra hva du har betalt for reisen og hvor mange dager som har gått tapt. Ved sykdom beregnes tapt ferie fra den dagen du først var i kontakt med lege.

Søk erstatning ved sykdom eller ulykke:

Deg selv eller medreisende familie

Annen person i reisefølget

 

Søk erstatning ved avbrutt reise grunnet forhold hjemme

Fremskyndet hjemreise

 

I tillegg til personalia, finn fram alle kvitteringer for utlegg, billetter som viser reisedatoer og reisens pris og lignende.

 

Dette dekkes ikke av forsikringen

 

Utgifter etter hjemkomst

Reiseforsikringen dekker ikke utgifter du får etter at du har kommet hjem, selv om utgiftene skyldes en sykdom som oppstod på reise.

Ved ulykkesskader gjelder egne regler for utgifter som påløper etter hjemkomst, og skaderådgiveren din vil informere deg om disse når saken din behandles.

Tapt arbeidsinntekt

Tap av inntekt dekkes ikke av reiseforsikringen uansett årsak.

Ulykke i hjemmet, på skolen eller på arbeidsplassen

Ulykker som skjer på disse stedene dekkes ikke av reiseforsikringen.

Undersøk om du har privat behandlingsforsikring eller annen personforsikring som kan hjelpe deg med utgifter eller hvis skaden skulle bli varig. Sjekk hvilke forsikringer du har i If på Mine sider.

I tillegg til personalia, finn fram alle kvitteringer for utlegg, billetter som viser reisedatoer og reisens pris og lignende.


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding